A bevallás elektronikus benyújtása során a NAV a saját adatbázisában és az Ügyfélkapu regisztrációs adatbázisában szereplő adatok összevetésével azonosítja a bevallás benyújtójának személyét.

A Kormányzati Portál a bevallást benyújtó személy részére nyugtázza a bevallás elküldését. Ez a nyugta azonban kizárólag a bevallás elküldésének tényét rögzíti. A bevallás megérkezésének, feldolgozásának ténye az eBEV-portálon keresztül kérdezhető le.

A bevallás elküldése nem jelenti azt, hogy az elküldött bevallást a NAV fogadni is tudja. Ha az adott ügyfélnek az adóhatóság nyilvántartásában szereplő személyi adatai nem egyeznek meg az Ügyfélkapu regisztrációs adatbázisában szereplő személyi adatokkal, abban az esetben a NAV a viszontazonosítási hiba miatt nem tudja fogadni a bevallást. (Ez igaz mind az adószakmai-, mind a vámszakterület önadózás keretében benyújtott bevallásaira.) Erről a program e-mail-ben elküldött hibaüzenettel értesíti a bevallást benyújtó személyt.

Amennyiben a viszontazonosítási hibát 3 munkanapon belül sikerül kiküszöbölni, abban az esetben a nyomtatványt a NAV feldolgozza. A hiba 3 munkanapon túli fennállása esetén a bevallást ismételten be kell nyújtani.

Ügyfélkapu regisztráció a NAV központi ügyfélszolgálati irodáiban is kérhető.

Okmányirodai regisztráció esetén – tekintettel arra, hogy a NAV adatvédelmi okokból nem kapcsolhatja össze nyilvántartását az okmányirodák nyilvántartásával – kizárólag az érintett ügyfelek közreműködésével tisztázható, hogy az egyedi esetben melyik adat eltérése okozza a viszontazonosítási hibát.

A viszontazonosítási hibával érintett ügyfeleinket kérjük, hogy szíveskedjenek lekérdezni az Ügyfélkapu regisztrációs adatbázisában szereplő adataikat, és azt tételesen leellenőrizni, figyelemmel az írásjelekre is. Fontos tudni, hogy a legapróbb eltérés is hibajelzéshez vezet, mivel a számítógép regisztrálja az adatokat és nem képes mérlegelni a különbségeket. Kérjük továbbá, hogy az adatokat szíveskedjenek bemutatni az illetékes NAV adóigazgatóság ügyfélszolgálatán. A két nyilvántartásban szereplő adatok összevetése alapján állapítható meg, hogy fennáll-e valóban adateltérés, szükséges-e a módosítás.