Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Nemzeti Adó- és Vámhivatal - Háttér konszolidáció (EKOP-1.1.11-2012-2012-0001)
2015.10.06.
Archív: 2019.04.16.

AZ EKOP-1.1.11-2012-2012-0001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL – HÁTTÉRKONSZOLIDÁCIÓ” KIEMELT PROJEKT 2014. OKTÓBER 31-ÉN SIKERESEN ZÁRULT.

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló EKOP-1.1.11 „Nemzeti Adó- és Vámhivatal – Háttér konszolidáció” kiemelt projekt fejlesztései 2012. szeptember 3 – 2014. október 31. között történtek, a megvalósítási időszakban felmerült és igénybe vett támogatási összeg összesen bruttó 4.214.773.337,- Ft volt. A projekt keretében megvalósult informatikai beszerzések, fejlesztések a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) működési hatékonyságának javítását, az esetleges működési zavarok lehetőségének minimalizálását, a tisztán elektronikus belső működés megteremtését, a belső felhasználók és az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálását célozták.

A 2012. augusztus 22-én aláírt Támogatási Szerződés eredetileg bruttó 1.999.259.600,- Ft-ban határozta meg a projekt keretében elszámolható költségek összegét. A 2026/2013. (XII.29.) Kormány határozat a projekt szakmai tartalmának bővítésével lehetővé tette a támogatási összeg 5 milliárd forintra történő módosítását. A 2014. április 14-én hatályba lépett Támogatási Szerződés módosításában a támogatás keretösszegének bruttó 4.999.259.600,- Ft-ra, és a projektzárás időpontjának 2014. október 31-re történő módosítása került rögzítésre.

Elért eredmények:

  • A projekt eredményeképpen a NAV konszolidálta a jogelőd szervezeteknél üzemelő számítóközpontokat, számuk csökkentése mellett 2 nagy alapterületű gépterem használatba vételével jelentős mértékben növelte a hasznos alapterületüket, csökkentette energia felhasználásukat és korszerűbb szerver parkot alakított ki. Megvalósította a központilag menedzselhető munkaállomás felügyeletet, virtualizációs platform kialakításával biztosította a nyílt forráskódú eszközök elérhetőségét a felhasználók részére.

  • A NAV biztonsági szabályozóinak megfelelően megvalósításra került a külső elektronikus adathordozók (perifériák) felhasználói jogosultságoz kötött és ellenőrzött alkalmazása.

  • Kialakításra került egy egységes, a teljes NAV felhasználói körét lefedő elektronikus levelezőrendszer, mely minden belső munkaállomásról egyenlő feltételekkel érhető el, ugyanolyan szintű szolgáltatásokat nyújtva.

  • Az egységes dokumentumkezelés bevezetése megvalósult. A vámszervek általános iratainak nyilvántartására használt MonDoc rendszer kivezetésre került, ezáltal az adóztatási és vámszervek egységesen a DOKU rendszert alkalmazzák az irataik nyilvántartására.

  • Új, közös Active Directory került kialakításra, mely a két jogelőd intézmény hálózati infrastruktúrája illetve teljes munkaállomás környezete számára teljes mértékben egyenrangú, koherens. Az abban telepített szolgáltatások minden NAV felhasználó részére egységes módon, egyenlő feltételekkel érhetők el. Ez tette lehetővé, hogy a NAV egységes humánpolitikai rendszere, a NAVER Emberi Erőforrás-gazdálkodási Rendszer lett a személyi adatokon alapuló jogosultságkezelés alapja. A NAVER rendszer és a társrendszerek közötti interfészek bevezetésével létrejött az elvárt online kapcsolat, az egyes foglalkoztatottak szükséges adatai átkerülnek a célrendszerekbe.

  • A jogosultság kezelő rendszerben biztosított, hogy tetszőleges rendszerek tetszőleges jogtípusainak korlátlan számú éles-, fejlesztői- és tesztkörnyezetbeli jogosultságát nyilvántartsa immár teljesen papírmentes működéssel.

  • Létrejött az informatikai terület számára a nem MS excel alapokon nyugvó szerződés nyilvántartás.