NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága - Veszprém váminformációs központ

Cím: 8200 Veszprém, Gerenda utca 2.
Telefonszám: +36 (88) 577-470
email: veszpremavig@nav.gov.huFax: +36 (88) 422-056
NAV InfóvonalNAV Infóvonal: 1819

Intézhető ügyek listája

  • a fizetési határidő módosítása
  • a gazdasági vámeljárások lezárására nyitva álló határidő meghosszabbítása
  • a vám-visszatérítési kérelmek elbírálása
  • a vámfelügyelet melletti vámeljárásban vámkezelt nem közösségi áruk elszámolása
  • a vámhatóság hatáskörébe tartozó vámokról, adókról, díjakról, és köztartozásokról szóló hatósági bizonyítvány kiadása
  • AEO tanúsítványokkal kapcsolatos ügyintézés
  • állat- és növényegészségügyi határállomás
  • árubejelentések törlése/módosítása
  • áruk vámeljárás alá vonása, kiléptetése, beléptetése légi forgalomban
  • áruk vámeljárás alá vonása, kiléptetése, beléptetése postai forgalomban
  • árutovábbítási vámeljárás törlése
  • árutovábbítások keresési eljárásával kapcsolatos ügyek
  • átmeneti megőrzés határidejének hosszabbítása
  • az aktív feldolgozás címén vámkezelt nem közösségi áruk elszámolása
  • az árunyilatkozat - a nyilatkozattevő kérelmére- a közösségi vámkódex 78. cikke alapján történő érvénytelenítése, módosítása
  • az előírás nélküli, a téves határozatszámra, illetve azonosítás nélkül, vagy duplán befizetett tételek rendezése
  • az ideiglenes behozatali vámeljárásban vámkezelt vámáruk/nem közösségi áruk elszámolása
  • az igazgatósághoz érkező légi- és közúti járatok (repülőgépek,kamionok) kezelése
  • az igazolási kérelmek elbírálása, hatósági bizonyítványok kiadása, valamint az illetékek (mulasztási bírság) kiszabása, visszautalása
  • egyszerűsített engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyintézés
  • elvégzett vámeljárások módosítási kérelmeinek átvétele
  • EORI/VPID ügyfél-azonosítószám kiadása
  • export irányú légi és közúton induló szállítmányok vámeljárásainak elvégzése
  • formanyomtatványok letöltése (Pl.: R11)
  • import irányú légi és közúton érkező szállítmányok vámeljárásainak elvégzése /Szabadforgalomba bocsátás/Ideiglenes behozatal/Aktív feldolgozás/NCTS/Egyszerűsített árutovábbítás/Közvámraktározás/
  • javak, kábítószer és pszichotróp anyagok, valamint veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
  • jövedéki adó visszaigénylésének ügyintézése (mezőgazdaságban, hajó/vasút/légi forgalomban felhasznált, kereskedelmi, gázolaj után, )
  • jövedéki folyószámla ügyintézés (egyeztetés, másolat kiadása, )
  • jövedéki ügyintézés (engedélyezés, nyilvántartásba vétel, bevallások feldolgozása, igazolások kiadása, TKO- BKO- EKO sorszámtartomány igénylése, nyomtatványok hitelesítése, bejelentések )
  • kérelemre a határozatok kijavítása, kicserélése, kiegészítése
  • készpénzátutalási megbízások (csekkek) kiadása
  • kiléptetések igazolása
  • kiviteli vámeljárások érvénytelenítése
  • közösségi helyzet igazolása
  • közreműködés az éves folyószámla kivonat (egyenlegközlő) kiküldésében, valamint ezt követően ügyféli kérelemre a folyószámla rendezése
  • külföldi utas ÁFA visszaigénylési jogosultságának igazolása
  • Liszt Ferenc Nemzetközi Közforgalmú Repülőtéren működő tranzitterületi belépési engedély érvényesítése
  • magyar-szerb személyforgalom (kivéve autóbusz)
  • Magyarország területén működő diplomáciai és konzuli képviseletek, a nemzetközi szervezetek, továbbá ezek személyzetének tagjai és családtagjai használatára légi forgalomban érkező, illetve általuk külföldi rendeltetéssel feladott áruk vámeljárás alá vonása
  • nemzetközi áru- és személyforgalom
  • nemzetközi áru- és személyforgalom, állat- és növény egészségügyi határállomás, kettős felhasználású termékek és technológiák, kulturális javak, kábítószer és pszichotróp anyagok, haditechnikai anyagok, valamint veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
  • nemzetközi áru- és személyforgalom, veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
  • nemzetközi személy- és teherforgalom
  • nemzetközi személyforgalom
  • nemzetközi személyforgalom (autóbusz kivételével)
  • raktár engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés
  • regisztrációs adóval kapcsolatos ügyintézés
  • szállítási bizonyítványok utólagos hitelesítése (A.TR,EUR 1)
  • tájékoztatás
  • térítésköteles nyomtatványok értékesítése
  • tiltó-korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó árukkal kapcsolatos vámigazgatási eljárások elvégzése
  • turista célú vízi járművek és kishajók forgalma
  • ügyfelek részére állásfoglalások, szakvéleményeket kiadása
  • ügyfélregisztráció (VPID/EORI, EÜC, KKK Web, stb.)
  • valamint veszélyes hulladék szállítására kijelölt hely
  • vám-folyószámla ügyintézés (egyeztetés, kivonatkérés, túlfizetés rendezése, stb.)
  • vámügyintézés (engedélyek, eljárások, igazolások, módosítások, kérelmek, stb. ügyintézése)
  • VPID/EORI szám kiadása
  • „tartozásmentességi” igazolások kiadása

   Nyitvatartás

   Hétfő

   08:00-15:30

   Kedd

   08:00-15:30

   Szerda

   10:00-15:30

   Csütörtök

   08:00-15:30

   Péntek

   08:00-13:00

   Érdeklődöm

   Általános Tájékoztató Rendszer

   .

    

   hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-13:30 óráig hívható

   Magyarországról: 1819

   külföldről: +36 (1) 250-9500

   A NAV Általános Tájékoztató Rendszer menüjének szövegkönyve

   Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszer

   .

    

   hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-13:30 óráig hívható

   Használata regisztráció (a TEL adatlap kitöltése és beküldése) után, ügyfélazonosító számmal lehetséges.

   Magyarországról:

   • 06 (80) 20-21-22

   külföldről:

   • +36 (1) 441-9600

   A NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerének menütérképe (2016.05)

   A NAV Váminformációs Központja

   .

   -

    

   Magyarországról:

   • 1819

   külföldről:

   • +36  (1) 250 9570 

   E-mail: vam.info@nav.gov.hu

   hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-13:30 óráig tart nyitva.

   A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Váminformációs Központ automatikus hang- és szövegrögzítőmenürendszere és szövegkönyve

   Kormányzati ügyfélvonal

   -

    

   Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén 0-24 órában elérhető

   Magyarországról: 1818

   Külföldről: +36 (1) 550-1858

   SMS-száma: 1818

   E-mail cím: 1818@1818.hu

   A Kormányzati Ügyfélvonal honlapja: https://kapcsolat.magyarorszag.hu/1818