Hirdetményi úton történő közlés_4944349356

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) által meghozott 4944349356 számú döntés közlése – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 77/A. § alapján –alábbi ok miatt meghiúsult:

az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen, a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, mely alapján megállapítható, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel;

a jogutód nem ismert;

az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat;

azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság hirdetményi úton közli a következő döntést:

Eljáró adóhatóság megnevezése: NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Ügyszám: 4944349356

Döntés száma: 4944349356

Döntés tárgya: Egészségügyi szolgáltatási járulékkötelezettség  előírása

Adózó neve: Kárász András

Adóazonosító száma: 8415453043

Kifüggesztés/közzététel napja: 2020. MÁRCIUS 11.

Levétel napja: 2020. MÁRCIUS 26.

A döntés a kifüggesztést, a honlapon történő közzétételt követő tizenötödik napon közöltnek tekintendő.

Felhívom a figyelmet arra, hogy Igazgatóságunk az ügyben 4944349356 számon döntést hozott, de annak közlése a fent megjelölt ok miatt meghiúsult, ezért az adózó vagy képviselője a döntést az Igazgatóság Adóalany-nyilvántartási Osztályán (cím: 8200 Veszprém Brusznyai Árpád u. 22-26.) hivatali időben (hétfőtől csütörtökig: 7.30-16.00, pénteken: 7.30-13.00 előzetes, telefonon történt egyeztetést követően átveheti (telefonszám: 88/577-341).