Minőségirányítás

Minőségirányítás

 A minőségi munkavégzés elengedhetetlen feltétele a minőségirányítási rendszer kialakítása és fenntartása. A Nemzeti Akkreditáló Testület 2003-ban ítélte oda az Intézetnek az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti akkreditált státuszt. Azóta az akkreditált analitikai vizsgálatok köre 112 db vizsgálatra bővült. 2013 decemberében bevezetésre került az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány által előírt minőségirányítási rendszer, amely az Intézet szinte teljes tevékenységét lefedi. A tanúsított folyamatok a laboratóriumok akkreditált státuszán túl már az árubesorolási és igazgatási területekre is kiterjednek. A minőség biztosítása érdekében minden területen folyamatos az ellenőrzés. Az akkreditált, valamint a tanúsított státusz fenntartásához az Intézet laboratóriumai szakmai kompetenciájukat, mérési eredményeinek helyességét - többek között - jártassági vizsgálatokban való részvétellel biztosítják. A Szakértői Intézet ennek kapcsán mind hazai, mind nemzetközi körvizsgálatokban részt vesz. Emellett saját szervezésben is kezdeményez laboratóriumok közötti összehasonlító méréseket ásványolajtermékek tekintetében, továbbá több uniós vámlaborral szervez közös méréseket.

A vizsgálatok korszerű, ellenőrzött eszközökkel, berendezésekkel történnek. A mind tökéletesebb munkához folyamatos fejlesztés szükséges. A személyzet szakmai továbbképzése hazai és külföldi laboratóriumok közötti szakmai tapasztalatcsere, belső képzések, illetve külső szervezésű oktatás keretein belül valósul meg. Az analitikai vizsgálatokhoz kizárólag olyan karbantartó, vegyszer- és eszközbeszállító cégek kapnak megbízást, amelyeknek a szolgáltatási színvonala az Intézet folyamatos ellenőrzésének megfelel.

Lényeges szempont az ügyfeleknek (NAV szervek, magán- és jogi személyek, hatóságok) a Szakértői Intézet munkájával kapcsolatos megelégedettsége. A legfontosabb ügyfelek minden évben írásban értékelik az Intézet munkáját, szakmai felkészültségét, illetve az ügyfelekkel való kommunikációját. Ennek kiértékelése alapján a megítélés mind a magán, mind a hatóságok szempontjából pozitív.

Nemzeti Akkreditáló Testület internetes oldala: http://www.nat.hu/hirek/index.php?mi=131