Tájékoztató a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) iránti kérelmek 2019. október 1-től történő benyújtására vonatkozóan

2019. október 1-től kizárólag elektronikusan, az Európai Unió EBTI rendszerén keresztül nyújthatják be a kérelmeket

Tájékoztatom, hogy az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról szóló (EU) 2016/578 számú bizottsági végrehajtási határozatban foglaltak alapján 2019. október 1-től korszerűsítésre került az Uniós Vámkódex – Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) (UCC Binding Tariff Information (BTI)) elnevezésű informatikai rendszer (a továbbiakban: EBTI rendszer).

Az EBTI rendszer korszerűsítésével, a fenti időponttól bevezetésre került a KTF-kérelem és a KTF-határozat elektronikus formája, és a gazdálkodók számára elérhetővé vált egy uniós szinten összehangolt gazdálkodói interfész, amelyen keresztül elektronikusan nyújthatják be a KTF-kérelmeket, illetve kaphatják meg a KTF-határozatokat.

A fenti időpontot követően – előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EBTI rendszerben az ún. Gazdálkodói Portálon (Trader Portal) keresztül nyújthatóak be a KTF-kérelmek, illetve az ahhoz kapcsolódó információk, amelynek elérhetősége az alábbi:

https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Tájékoztatom továbbá, hogy a KTF-kérelmek benyújtására, valamint a kötelező érvényű tarifális felvilágosítással kapcsolatos ügyintézésre a fenti időpontot követően az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program és az e-Papír rendszer használatával nincs lehetőség, az kizárólag elektronikus úton, az EBTI rendszerben folytatható. Előbbi alól kivételt képez a kötelező érvényű tarifális felvilágosítással kapcsolatos jogorvoslati eljárás (fellebbezés benyújtása), mely az EBTI rendszeren keresztül nem kezdeményezhető, ezt a beadványt csak az ÁNYK NAV_V05 adatlapjának kitöltésével lehet benyújtani.

Az EBTI rendszerrel kapcsolatos további információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján

(https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aruosztalyozsa/EBTI3),

illetve az alábbi linken az Európai Bizottság hivatalos honlapján is elérhetők:  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-taiff/binding-tariff-information-bti/how-i-can-access-eu-trader-portal_en

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szakértői Intézete