Letölthető kérelem nyomtatványok

Szakmai vélemény iránti kérelem

A termékek áruosztályozása, adójogi minősítése, illetve valamely paraméterének (pl. alkoholtartalom, cukortartalom, sótartalom, stb.) laboratóriumi vizsgálata kapcsán kérelmezhető a NAV Szakértői Intézeténél szakmai vélemény, mely a szakmai vélemény iránti kérelem formanyomtatvány benyújtásával kérhető.

Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás iránti kérelem

Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás határozat iránti kérelmet a gazdálkodó abban az esetben nyújthat be, ha a kérelemben megjelölt termék tervezett vagy tényleges export-import tevékenység tárgyát képezi. A kérelmet személyesen vagy postai úton formanyomtatványon (papír alapon) vagy elektronikus úton az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program segítségével kitöltött nyomtatványt (NAV_V01_KTF) kell benyújtani az első fokon országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező NAV Szakértői Intézetéhez.

Kötelező érvényű Származási Felvilágosítás iránti kérelem

Kötelező érvényű Származási Felvilágosítás határozat iránti kérelmet a gazdálkodó abban az esetben nyújthat be, ha a kérelemben megjelölt termék tervezett vagy tényleges export-import tevékenység tárgyát képezi. A kérelmet személyesen vagy postai úton formanyomtatványon (papír alapon) vagy elektronikus úton az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program segítségével kitöltött nyomtatványt (NAV_V02_KSZF) kell benyújtani az első fokon országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező NAV Szakértői Intézetéhez.

Kötelező érvényű KN-kód besorolás

A hazai jövedéki alanyokat és jövedéki termékeket érintő jogintézmény, amely a termék KN-kódját, illetve adójogi besorolását tartalmazza. A kérelem a J46 jelzésű nyomtatvány kitöltésével, ügyfélkapun keresztül nyújtható be az első fokon országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Szakértői Intézethez.