Letölthető kérelem nyomtatványok

Szakmai vélemény iránti kérelem

A termékek áruosztályozása, adójogi minősítése, illetve valamely paraméterének (pl. alkoholtartalom, cukortartalom, sótartalom, stb.) laboratóriumi vizsgálata kapcsán kérelmezhető a NAV Szakértői Intézeténél szakmai vélemény, mely a szakmai vélemény iránti kérelem formanyomtatvány benyújtásával kérhető.

 

Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás iránti kérelem

Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás határozat iránti kérelmet a gazdálkodó abban az esetben nyújthat be, ha a kérelemben megjelölt termék tervezett vagy tényleges export-import tevékenység tárgyát képezi.

A KTF-kérelem az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával 2019. október 1-ig nyújtható be cégkapun keresztül.

Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról szóló (EU) 2016/578 számú bizottsági végrehajtási határozatban foglaltak alapján 2019. október 1-től korszerűsítésre kerülaz Uniós Vámkódex – Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF) (UCC Binding Tariff Information (BTI)) elnevezésű informatikai rendszer (a továbbiakban: EBTI rendszer).  

Az EBTI rendszer korszerűsítésével, a fenti időponttól bevezetésre kerül a KTF-kérelem és a KTF-határozat elektronikus formája, és a gazdálkodók számára elérhetővé válik egy uniós szinten összehangolt gazdálkodói interfész, amelyen keresztül elektronikusan nyújthatják be a KTF-kérelmeket, illetve kaphatják meg a KTF-határozatokat.

2019. október 1-től – előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EBTI rendszerben az ún. Gazdálkodói Portálon (Trader Portal) keresztül nyújthatóak be a KTF-kérelmek, illetve az ahhoz kapcsolódó információk, amelynek elérhetősége az alábbi: https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Tájékoztatom továbbá, hogy a KTF-kérelmek benyújtására, valamint a kötelező érvényű tarifális felvilágosítással kapcsolatos ügyintézésre a fenti időpontot követően az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program és az e-Papír rendszer használatával nincs lehetőség, az kizárólag elektronikus úton, az EBTI rendszerben folytatható. Előbbi alól kivételt képez a kötelező érvényű tarifális felvilágosítással kapcsolatos jogorvoslati eljárás (pl.: fellebbezés benyújtása), mely az EBTI rendszeren keresztül nem kezdeményezhető, az azzal kapcsolatos beadványt csak e-Papír szolgáltatás útján lehet benyújtani.

Az EBTI rendszer október 1-jei bevezetésével kapcsolatos további információk az Európai Bizottság hivatalos honlapján, az alábbi linken érhetőek el: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti/how-i-can-access-eu-trader-portal_en

 

Kötelező érvényű Származási Felvilágosítás iránti kérelem

Kötelező érvényű Származási Felvilágosítás határozat iránti kérelmet a gazdálkodó abban az esetben nyújthat be, ha a kérelemben megjelölt termék tervezett vagy tényleges export-import tevékenység tárgyát képezi. A kérelmet személyesen vagy postai úton formanyomtatványon (papír alapon) vagy elektronikus úton az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program segítségével kitöltött nyomtatványt (NAV_V02_KSZF) kell benyújtani az első fokon országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező NAV Szakértői Intézetéhez.

 

Kötelező érvényű KN-kód besorolás

A hazai jövedéki alanyokat és jövedéki termékeket érintő jogintézmény, amely a termék KN-kódját, illetve adójogi besorolását tartalmazza. A kérelem a J46 jelzésű nyomtatvány kitöltésével, ügyfélkapun keresztül nyújtható be az első fokon országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Szakértői Intézethez.