Hirdetményi úton történő közlés Hegedűs Zoltán

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) Adóigazgatási Osztály 2. szervezeti egysége által meghozott 6964937494 számú döntés közlése – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 77/A. §-ában foglaltak alapján – az alábbi ok miatt meghiúsult:

  • az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,
  • a jogutód nem ismert,
  • az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy
  • azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság hirdetményi úton közli a következő döntést:

  • Ügyszám: 6943591415
  • Döntés száma: 6964937494 
  • Döntés tárgya: Gépjármű vagyonszerzési illeték és mulasztási  

bírság fizetési kötelezettség megállapítása 

  • Adózó neve: Hegedűs Zoltán 
  • Adóazonosító szám/adószám:                8432232564

 

A döntés a kifüggesztést/közzétételt követő 15. napon közöltnek tekintendő.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Igazgatóság Adóigazgatási Osztály 2. szervezeti egysége az ügyben 6964937494 számon döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az adózó vagy képviselője a döntést az Igazgatóság Adóigazgatási Osztály 2.-n (cím: 4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13.) hivatali időben (hétfőtől csütörtökig: 7.30 -16.30 óráig, pénteken: 7.30 – 13.30 óráig) előzetes, telefonon történt egyeztetést követően átveheti (telefonszám:06-42/503-124).

A hirdetmény az Igazgatóság ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. központi ügyfélszolgálat) kerül kifüggesztésre, továbbá közzétételre kerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján (http://nav.gov.hu/nav/hirdetmenyek).