Hirdetményi úton történő közlés 2504346188

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) Végrehajtási Osztály 2. szervezeti egysége által meghozott 2504346188 számú döntés közlése – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 77/A. §-ában foglaltak alapján – az alábbi ok miatt meghiúsult:

  • az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,
  • a jogutód nem ismert,
  • az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy
  • azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság hirdetményi úton közli a következő döntést:

Ügyszám: 4654222370

Döntés száma: 2504346188

Döntés tárgya: Eljárási bírság kiszabása 

Adózó neve: FARKAS DEZSŐ

Adóazonosító száma: 8347432953 

A döntés a kifüggesztést/közzétételt követő 15. napon közöltnek tekintendő.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a hatóság az ügyben 2504346188  számon a döntését meghozta, de annak a közlése a fent megjelölt ok miatt meghiúsult, ezért az ügyfél vagy törvényes meghatalmazottja a döntést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága Végrehajtási Osztály 2.-n (4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.) hivatali időben (hétfőtől csütörtökig 7.30-16 óráig, pénteken 7.30-13.30 óráig) előzetes, telefonon történt egyeztetést követően átveheti (telefonszám: 42/503-289).

A hirdetmény az Igazgatóság ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. központi ügyfélszolgálat) kerül kifüggesztésre, továbbá közzétételre kerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján (http://nav.gov.hu/nav/hirdetmenyek).