Bővül a családi kedvezményre jogosultak köre

 

2016. január 1-jétől nevelési ellátásra jogosult személynek minősül a szülővel együtt élő élettárs is, ha

-  az ellátással érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

- és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában,

- vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább 1 évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

A családok támogatásáról szóló törvény módosítása alapján a szülővel együtt élő élettárs családi kedvezményre jogosultnak tekinthető. Így lehetőség lesz már év közben érvényesíteni a családi kedvezményt és a családi járulékkedvezményt.

 

NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága