Hirdetményi úton történő közlés - Horváth Katalin

 

Hirdetmény

hatósági eljárásban meghozott döntésről

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) által meghozott 4709514278 számú döntés közlése – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 77/A. §-ában foglaltak alapján – az alábbi ok miatt meghiúsult:

 • az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen, a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, mely alapján megállapítható, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel;
 • a jogutód nem ismert;
 • az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat;
 • azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

 

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság hirdetményi úton közli a következő döntést:

 • Ügyszám:                                      2486976513
 • Iktatószám:                                   4709514278
 • Döntés tárgya:                               illetékfizetési kötelezettség megállapítása
 • Adózó neve:                                  Horváth Katalin
 • Adóazonosító száma:                     8387884375
 • Kifüggesztés/közzététel napja: 2020.11.25. 
 • Lejárat napja: 2020.12.10. 

A döntés a kifüggesztést/közzétételt követő 15. napon közöltnek tekintendő.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Igazgatóság Eljárási és Illeték Osztály 9. szervezeti egysége az ügyben 4709514278 iktatószámon döntést hozott, de annak közlése a fent megjelölt ok miatt meghiúsult, ezért az adózó vagy képviselője a döntést az Igazgatóság Eljárási és Illeték Főosztály II. Eljárási és Illeték Osztály 9  Osztályán (cím: 1132 Budapest, Kresz Géza utca 13-15.) hivatali időben (hétfőtől csütörtökig: 8:30-16:00 óráig pénteken: 8:30-13:30 óráig) előzetes, telefonon történt egyeztetést követően átveheti (telefonszám: 450-4078).

A hirdetményt az igazgatóság központi ügyfélszolgálatának hirdetőtáblájára függesztik ki, egyidejűleg a NAV honlapján is megjelenítik.