Segítség az adószámla-kivonathoz

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom megyében október végéig mintegy 28 ezer adózót értesít levélben arról, hogy adó-, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van.

Adószámla-kivonatot az kap, akinek legalább egy adónemben kétezer forintnál több tartozása, vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint.

Az adószámla-kivonatot mindenkinek érdemes összehasonlítania a saját nyilvántartásaival. Ha valaki eltérést tapasztal, kérheti a felülvizsgálatot a NAV-tól a mellékelt „Észrevétel” nyomtatvány kitöltésével, amelyen fel kell tüntetni az azonosító adatokon túl a felülvizsgálni kért adónemet, annak egyenlegét. Az észrevételt meg kell indokolni, és célszerű mellékelni a kérelmet alátámasztó dokumentumok másolatát is. A kitöltött észrevételt aláírva kell visszajuttatni a NAV-hoz.

Az „Észrevétel” nyomtatványt nem kell minden esetben kitölteni és visszaküldeni a NAV-hoz, csak akkor, ha az adószámla-kivonat adataival nem ért egyet valaki, és szeretné kérni annak felülvizsgálatát.

Eltérés esetén az írásbeli észrevételen túl, a felülvizsgálat kérhető személyesen az ügyfélszolgálatokon és ügyfélazonosító-szám (PIN-kód) birtokában telefonon a 06 80/20-21-22-es számon, a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül is.

Akinek az adószámla-kivonaton tartozása van, és az megegyezik a saját nyilvántartásában szereplő adatokkal, érdemes azt mielőbb rendezni, amivel elkerülhető a további késedelmi pótlék felszámítása. A tartozás csekken, átutalással, bankkártyával rendezhető. A kivonathoz csatolt nyomtatványok elérhetők és letölthetők a NAV honlapjáról is (www.nav.gov.hu). A kivonat adatainak értelmezésében a mellékletként megküldött „Tájékoztató” segít.