Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Köztartozás-mentesség az 1 %-ért
2013.07.29.

Felhívjuk az alapítványok, közalapítványok, illetve egyesületek (civil szervezetek) figyelmét arra, hogy amennyiben számítanak a személyi jövedelemadó 1%-ára, de köztartozásuk van, azt 2013. július 31-ig, továbbá a 2013. augusztus 1-jétől esedékessé vált köztartozásukat az esedékesség napján rendezniük szükséges!

Archív: 2018.01.10.

A személyi jövedelemadó 1%-a nem illeti meg azokat a civil szervezeteket, amelyeknek 2013. augusztus 1. és a „kedvezményezetti státusz” igazolására szolgáló adatlap (ez évben 1337A számú adatlap, mely 2013. szeptember 1-től lesz letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - www.nav.gov.hu - internetes honlapjáról) keltének időpontja között akár 1 napig olyan köztartozásuk áll fenn, amelyre nem kaptak fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt. A 1337A számú adatlap benyújtására az állami adóhatóság 2013. szeptember 1-ig hívja fel az érintett kedvezményezetteket, melyet követően annak benyújtására 30 nap áll rendelkezésre.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályi felhatalmazás alapján csak kivételes méltányosságot érdemlő esetben tekinthet el a köztartozás-mentességre vonatkozó feltételtől, különösen akkor, ha a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy kivételes méltányosság gyakorlása esetén is csak a köztartozás rendezése után teljesítheti az állami adóhatóság a kiutalást.

A feltétel teljesítéséhez szükséges, hogy az 1%-ban részesülni kívánó civil szervezetek a 2013. augusztus 1-je előtt esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásukat legkésőbb 2013. július 31-ig, a 2013. augusztus 1. és az adatlap benyújtása között esedékessé váló kötelezettségüket legkésőbb annak esedékességéig rendezzék, mivel a lejárt esedékességű köztartozásuk 2013. augusztus 1. napjától késve történő rendezése esetén nem jogosultak a részükre felajánlott 1% összegére.

Az állami adóhatóságnak célja, hogy az 1%-os felajánlásokra igényt tartó szervezetek megismerjék a kedvezményezetté válás törvényi feltételeit, amelyek közül az egyik fontos feltétel, hogy a felajánlásokat fogadó civil szervezetek időben rendezzék köztartozásukat.