Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére átutalt szja 1 %-os összegek tartalékolási idejének változásáról
2015.08.14.

Archív: 2016.07.31.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek (továbbiakban: kedvezményezett) számára az Szf. törvény 6/C. § alapján a kiutalt összegek az átutalást követő második év december 31. napjáig használhatóak fel a törvény által meghatározott célra.

Az átutalt összegnek az átutalást követő év december 31. napjáig való felhasználásáról, és/vagy a jogszabály által meghatározott ideig (átutalást követő második év december 31. napja) való tartalékolásáról a kedvezményezettnek be kell számolnia (elektronikus úton, az ún.’KOZ nyomtatványon). A fel nem használt - ötezer forintot meghaladó - összeget a kedvezményezett a beszámolással (azaz a közlemény benyújtásával) egyidejűleg az adóhatóság részére köteles visszautalni.

Az Szf. törvény 8/C. § (2) bekezdése szerint a 2013. december 20-a előttkiutalt és tartalékolt támogatások esetén a tartalékolt összegeket egységesen, 2015. december 31-ig lehet felhasználni.

Az ún. tartalékolási időt érintő jogszabályi rendelkezések változása, valamint a hozzájuk kapcsolódó átmeneti szabály (Szf. törvény 8/C § (2) bekezdése) alkalmazását érintően a következőkre hívjuk fel az érintett kedvezményezettek figyelmét:

A fenti szabályozás értelmében2015. december 31-ig felhasználható összegek:

1. A 2008. év előtt kiutalt összegek.

Ezen összegek felhasználásáról, esetleges tartalékolásáról korábban sajtóközlemény útján kellett elszámolni, az átutalásukkor hatályos szabályok a tartalékolásukat érintően időbeli korlátot nem tartalmaztak.

Amennyiben a kedvezményezett a számára 2008. év előtt átutalt összeg (vagy egy része) tartalékolásáról döntött (és erről sajtóközlemény útján beszámolt), az érintett összegeket 2015. december 31-ig használhatja fel. Fontos kiemelni azonban, hogy a hatályos Szf. törvény szerint, ha a kedvezményezett a kiutalt összeget felhasználni nem tudja a megadott határidőig, akkor ezt nem sajtóközlemény útján, hanem a 2016-ban benyújtandó 14KOZ számú közleményen kell majd feltüntetnie, és a fel nem használt összeget a közlemény benyújtásával egyidejűleg vissza kell fizetnie.

2. A 13KOZ bizonylatban feltüntetett valamennyi tartalékolt összeg (13KOZ A, B, C és D blokkok 5. soraiban szerepeltetett összegek).

A 2008. évben és az azt követő években az Szf. törvény meghatározta a tartalékolásra nyitva álló határidőt. A szabályoknak megfelelő, a felhasznált és/vagy tartalékolható összegekről az érintett kedvezményezettek a 13KOZ nyomtatványon teljesítették beszámolási kötelezettségüket, mely a 2010. – 2013. években kiutalt összeg lehetett (azzal, hogy a 2010-ben kiutalt, de fel nem használt összeget visszafizetendőként kellett szerepeltetni).

Ezen összegek tartalékolási határideje szintén 2015. december 31-ével jár le, ezt követően azokat már nem lehet felhasználni.

Felhívjuk az érintett kedvezményezettek szíves figyelmét arra, hogy a 2010-ben kiutalt, fel nem használt támogatásokat a 13KOZ számú közlemény D blokkjának 5. sorában visszafizetendő összegként kellett szerepeltetniük, azonban a kiutalások 2015. év végéig még felhasználhatóak. Amennyiben időközben esetlegesen a visszafizetést önkéntesen teljesítették, a folyószámlán nyilvántartott túlfizetés kiutalása kérhető.
Fontos változás, hogy a 13KOZ számú közlemény B blokk 5. sorában a 2012-ben kiutalt, fel nem használt szja 1%-os összegként jelzett, tartalékolt összegek szintén 2015. december 31-ig használhatóak fel, azaz a felhasználási időszak a vonatkozó jogszabály módosulása következtében lerövidült!