Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére átutalt szja 1 %-os összeg felhasználásáról szóló 13KOZ számú közlemény benyújtási határidejéről
2015.05.28.

Archív: 2015.10.31.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezetteknek (továbbiakban: kedvezményezett) az Szf. törvény 6/C. § (1) bekezdése alapján benyújtandó 13KOZ számú közleményt legkésőbb 2015. június 1-jéig, kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.

A „13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című bizonylat és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról
letölthető, az elérési útvonala:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_13koz.html

A 13KOZ számú közleményben szerepelnie kell mindazon szja 1 %-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság: 

  • 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig kiutalt a kedvezményezett részére, illetve

  • amelyet a kedvezményezett a hibátlan 12KOZ számú közleményében tartalékolt összegként tüntetett fel.

A közleményt az alábbi esetekben is be kell nyújtani: 

  • ha a 2013. évben nem utalt ki a kedvezményezett és/vagy jogelődje részére szja 1 %-os összeget az állami adóhatóság, azonban a kedvezményezett és/vagy jogelődje a 12KOZ számú közleményében tartalékolt összeget tüntetett fel, illetve

  • ha az szja 1%-os felajánlásokból az állami adóhatóság a kedvezményezettet jogerős határozattal kizárta.

Az állami adóhatóság nyilvántartása alapján elszámolásra kötelezett kedvezményezettek képviselői az elszámolandó összegekről 2015. május hónapban két alkalommal, elektronikus úton kaptak tájékoztató levelet.

A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli elszámolási kötelezettség terheli, ha a 13KOZ bizonylat benyújtásának fenti feltételei fennállnak. Ha a jogutód nélkül megszűnő kedvezményezett a 13KOZ bizonylatban tartalékolt összeget tüntetett fel, vagy 2014. január 1-jét követően kiutalásban részesült, akkor a 15MKOZ bizonylat benyújtására is kötelezett.

A 13KOZ bizonylat adóhatósági feldolgozása során észlelt, a feldolgozást akadályozó hibákról az adóhatóság elektronikus úton értesíti a beküldő személyt.

Azon kedvezményezettnek, amely rendelkezik általa fenntartott, vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (saját honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie 2015. június 1-jéig, és azt onnan legalább egy évig nem távolíthatja el.

Amennyiben a NAV megállapítja, hogy a kedvezményezett

  • a benyújtásra nyitva álló határidőben jelen közleményt nem nyújtotta be, illetve 

  • a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta,

határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből.

A NAV határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből akkor is, ha az Szf. törvény 7. § (7) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közöl. Ez esetben rendelkezik a kiutalt összegnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírása szerinti elévülési időn belüli visszafizetéséről is.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal