Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közlemény a 2014. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, legalább 100,-Ft Szja 1%-os felajánlással érintett kedvezményezettekről a 2014. szeptember 08-i állapot szerint.
2014.09.15.

Archív: 2014.12.31. 

Közlemény a 2014. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, legalább 100,-Ft Szja 1%-os felajánlással érintett kedvezményezettekről a 2014. szeptember 08-i állapot szerint.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbiakban ad tájékoztatást a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 6/A. § (2) bekezdése alapján a törvény 4. § (1) bekezdésében és 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, a kedvezményezett adószámának, nevének, székhelyének, a kedvezményezettet megillető összegnek és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számának megjelölésével.

A kimutatásban azon kedvezményezettek tételes adatai szerepelnek a 2014. szeptember 08-i állapot szerint, amelyeket a magánszemélyek érvényesen jelöltek meg a 2013. adóévi (2014. rendelkező évi) Szja 1%-os rendelkező nyilatkozataikban és a javukra érvényesen felajánlott Szja 1% összege eléri vagy meghaladja a 100,-Ft-ot.

A kimutatásban szerepelnek a 2014. évben technikai számmal rendelkező a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyházak, a kiemelt költségvetési előirányzat, az Szf. tv. 4. § (1) bekezdése szerinti egyesületek, alapítványok, közalapítványok, országos közgyűjtemények és egyéb kulturális intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia, könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek, országos szakmúzeumok, felsőoktatási intézmények, a Nemzeti Együttműködési Alap, az Összefogás az Államadósság ellen Alap, a Magyar Művészeti Akadémia.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívó levélben tájékoztatta a potenciális civil kedvezményezetteket a felajánlott összeg várható nagyságáról és azon törvényi feltételekről, amelyeknek meglétét a felhívó levél kézbesítését követő 30 napon belül a 1437A számú adatlap benyújtásával igazolniuk kell.

A kimutatás pdf. és xls. formátumban tölthető le.