Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére átutalt szja 1 %-os összeg felhasználásáról szóló 12KOZ számú közlemény benyújtási határidejéről
2014.04.23.
Archív: 2014.12.31.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezetteknek (továbbiakban: kedvezményezett) az Szf. törvény 6/C. § (1) bekezdése alapján benyújtandó közleményt legkésőbb 2014. június 2-áig, kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére.

A 12KOZ számú közleményben szerepelnie kell mindazon szja 1 %-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság:

  • 2012. január 1-jétől 2012. december 31-igkiutalt a kedvezményezett részére, illetve
  • amelyet a kedvezményezett a hibátlan 11KOZ számú közleményében tartalékolt összegként tüntetett fel.

A közleményt az alábbi esetekben is be kell nyújtani:

  • ha a 2012. évben nem utalt ki a kedvezményezett és/vagy jogelődje részére szja 1 %-os összeget az állami adóhatóság, azonban a kedvezményezett és/vagy jogelődje a 11KOZ számú közleményében tartalékolt összeget tüntetett fel, illetve
  • ha az szja 1%-os felajánlásokból az állami adóhatóság a kedvezményezettet jogerős határozattal kizárta.

A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli elszámolási kötelezettség terheli, ha a 12KOZ bizonylat benyújtásának fenti feltételei fennállnak. Ha a megszűnő kedvezményezett a 12KOZ bizonylatban tartalékolt összeget tüntetett fel, vagy 2013. január 1-jét követően kiutalásban részesült, akkor a 14MKOZ bizonylat benyújtására is kötelezett.

A 12KOZ bizonylat adóhatósági feldolgozása során észlelt, a feldolgozást akadályozó hibákról az adóhatóság elektronikus úton értesíti a beküldő személyt.

Azon kedvezményezettnek, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (saját honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie 2014. június 2-ig, és azt onnan legalább egy évig nem távolíthatja el.

Amennyiben a NAV megállapítja, hogy a kedvezményezett

  • a benyújtásra nyitva álló határidőben jelen közleményt nem nyújtotta be, illetve
  • a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta,

határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből.

A NAV határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből akkor is, ha az Szf. törvény 7. § (7) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közöl. Ez esetben rendelkezik a kiutalt összegnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírása szerinti elévülési időn belüli visszafizetéséről is.

A „12KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című bizonylat és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról letölthető, az elérési útvonala:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_
programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/12koz.html