Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Felhívás a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó jövedéki biztosítéknyújtás új szabályairól
2015.03.18.

Archív: 2018.10.09.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 10-én a Magyar Közlöny 28. számában kihirdették az egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról szóló 2015. évi IV. törvényt.

Az új szabályozás a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 104. § (2) bekezdés a) pontját úgy módosítja, hogy jövedéki engedélyre az a személy jogosult, aki - az (5) és (8)-(11) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az ásványolajtermékek esetében 600 millió Ft, dohánygyártmányok esetében 22 millió Ft, az egyéb jövedéki termékek esetében 20 millió Ft jövedéki biztosítékot nyújt.

A jogszabály hatálybalépésével tehát az egyéb jövedéki termékekkel (alkoholtermék, sör, egyéb bor, pezsgő, köztes alkoholtermék) jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytatók jövedéki biztosítéka a korábbi 150 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra csökken.

A fentiek szerinti jövedéki biztosítéknyújtási kötelezettség 2015. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal alkalmazandó.

Ennek megfelelően azok az egyéb jövedéki termékekkel jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató engedélyesek, akik 2015. február 1-jéig a 2015. január 1-én hatályba lépett szabályok szerinti biztosítéknyújtási kötelezettségüknek (150 millió Ft) nem tettek eleget, vagy a jövedéki biztosítékuk kiegészítése iránt a megjelölt időpontig nem intézkedtek, például a bankgarancia felemelésének kezdeményezését igazoló okmányt nem nyújtották be a vámhatósághoz, joghátrány nem éri, mivel tevékenységük változatlan feltételek melletti folytatását a jogszabály módosítás lehetővé teszi [Jöt. 128/L. § (3) bekezdés].

Azon egyéb jövedéki termékekkel jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató engedélyesek tekintetében, akik engedélyét a vámhatóság a 2015. január 1-jén hatályba lépett biztosítéknyújtási szabályokra figyelemmel már visszavonta, az első fokú hatóság hivatalból intézkedik az engedély visszavonó és az esetlegesen ezzel összefüggésben kiszabott jövedéki bírságot megállapító határozat visszavonásáról [Jöt. 128/L. § (4) bekezdése].

Abban az esetben, ha az egyéb jövedéki termékkel jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató engedélyesnek az új szabályozás folytán jövedéki biztosítékát az általa korában nyújtottnál alacsonyabb összegben kell megállapítani, úgy a vámhatóság a hivatkozott törvény hatályba lépését követően haladéktalanul, hivatalból intézkedik a biztosíték csökkentett összegben történő megállapítása, és a különbözet felszabadítása, készpénzben nyújtott biztosíték esetén pedig a visszafizetés iránt [Jöt. 38. § (9) bekezdés, Jöt. 128/L. § (5) bekezdés]. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal