Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7006/2016. felhívás
2016.04.04.

Archív: 2017.01.01.

a környezetkímélő gépkocsik esetén alkalmazandó csekély összegű (de minimis) támogatás nyilatkozat bevezetésével kapcsolatosan

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (2016. január 1-jétől) új, 22. §-al egészült ki, amely értelmében a Melléklet I. rész 1. pontja alatti táblázat szerinti 8. adókategória az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12.24., 1.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.  A Melléklet I. rész 1. pontja alatti táblázat szerinti 8. adókategóriába tartozó környezetkímélő gépkocsi tekintetében (környezetvédelmi osztályba sorolása: 5E, 5P, 5N, 5Z) az EU bizottsági rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatban a regisztrációs adóigazgatási eljárás során az adóalanynak nyilatkoznia szükséges.

Az EU bizottsági rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatban az ügyfelek vámhatóság előtti egységes eljárása érdekében új, és egységes formátumú nyilatkozat nyomtatvány kerül bevezetésre.

A nyomtatvány gépi, valamint kézi úton is kitölthető. A nyilatkozat nyomtatvány kitöltése a környezetkímélő gépkocsik papír alapú regisztrációs adóigazgatási eljárás kérelmezésekor kötelező benyújtani.

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti elektronikus regisztrációs adóigazgatási eljárás kezdeményezése esetén pedig nyilatkoznia kell Regisztrációs Adó Adatlap nyomtatvány betétlap B blokkjában, az egyéb okmányok engedélyek között az EU bizottsági rendelet feltételeinek teljesüléséről.

 

Budapest, 2016. március 31.