Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztatás a belső szabályzat átdolgozásáról
2017.09.27.
Archív: 2018.08.08.

TÁJÉKOZTATÓ

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző, valamint az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók számára szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján teljesítendő feladatokról.

Tisztelt Szolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 80. § (1) bekezdése alapján, a Pmt. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltató a belső szabályzatát legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig köteles a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

Tekintettel arra, hogy a szabályzat átdolgozásához szükséges NGM rendelet (Útmutató) még nem került közzétételre, kérjük, hogy a belső szabályzatot a rendelet megjelenését követően dolgozzák át és ennek megtörténtéről csak ezt követően tájékoztassák a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát az alábbiak szerint.

Kérjük, hogy a gyorsabb feldolgozás érdekében a tájékoztatásokat az alábbi honlapon található „Tájékoztatás a belső szabályzat átdolgozásáról” elnevezésű adatlapon szíveskedjenek beküldeni az alábbi e-mail címre: fiu_felugyelet@nav.gov.hu.  

Honlap elérhetősége: http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg

Amennyiben több tevékenységi körre vonatkozóan kívánnak tájékoztatást tenni, akkor azt tevékenységi körönként külön-külön szíveskedjenek a fenti e-mail címre megküldeni.

Amennyiben más szolgáltató nevében kívánnak tájékoztatást küldeni, úgy az erre vonatkozó meghatalmazást is szíveskedjenek mellékletként csatolni.

Egyidejűleg tájékoztatjuk a Tisztelt Szolgáltatókat, hogy a felügyeleti ellenőrzések során figyelembe vesszük a belső szabályzat elkészítésére rendelkezésre álló szűkös határidőt, így erre vonatkozóan semmilyen szankció nem kerül alkalmazásra.

Kérjük a Tisztelt Szolgáltatókat, hogy a tájékoztatás megküldése során a fentiekre legyenek figyelemmel.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda