Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye
2011.01.24.

nyomtatványforgalmazók részére a 2010. december 31-ét követően eszközölt nyomtatványértékesítéseikkel kapcsolatos tudnivalókról

Archív: 2018.03.01. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 3. számú melléklete K) pont – amely előírja a szigorú számadású nyomtatványok értékesítéséről az adatszolgáltatási kötelezettségüket − 2. alpont a-d) bekezdései 2011. január 1-étől kiegészült az e) bekezdéssel, mely szerint:

„1. A nyomtatvány forgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített adóigazgatási azonosításra alkalmas számla-, nyugtatömbökről – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vevőnkénti részletezésben adatot szolgáltat.

2. Az adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az értékesített nyomtatványok (számlatömbök, nyugtatömbök) megnevezését,
b) a nyomtatvány sorszámát (tól-ig),
c) a vevő nevét és címét (székhelyét, telephelyét),
d) a vevő adószámát,
e) a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevét és adóazonosító számát.

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az adatszolgáltatást negyedévenként a negyedévet követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami adóhatósághoz.

Az adóhivatal honlapjáról a Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok menüpont alatt letölthető „ESZIG” nevű nyomtatvány újabb verziójú, 2011-es évtől használatos változata ennek megfelelően 2 oszloppal ki fog bővülni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyomtatvány-forgalmazóknak a 2010. december 31-ét követően eszközölt nyomtatvány-értékesítéseik kapcsán az eddigi adatokon túl arról is adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, hogy a nyomtatvány-vásárlás során pontosan mely magánszemély (név, adóazonosító szám) járt el a vevő adózó képviseletében.

Felhívjuk a nyomtatvány-forgalmazók figyelmét, hogy a nyomtatvány-értékesítést megelőzően feltétlenül győződjenek meg a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevéről és adóazonosító számáról, mert a szolgáltatott adatok közlésével kapcsolatban a felelősség az adatot szolgáltató nyomtatvány-forgalmazót terheli.

A törvényben előírt bármely adat hiánya, vagy hibája miatt az adatszolgáltatás hibásnak minősül és ez az Art. szerinti mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.

A fenti bővebb adatokat első alkalommal a 2011. év 1. negyedévről benyújtandó adatszolgáltatásban kell közölni, melynek benyújtási határideje: 2011. április 20.