Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az önálló tevékenységet kezdő magánszemély adózásának alapvető szabályai
2007.03.14.
2007/1.
<< ElőzőNyilvántartási kötelezettség Következő>>

Az önálló tevékenységet végző magánszemélynek alapnyilvántartást és részletező nyilvántartásokat kell vezetnie. (Szja tv. 5. sz. melléklet).

Alapnyilvántartások: naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás, értékesítési betétlap.

Alapnyilvántartást kell vezetnie az egyéni vállalkozónak és a mezőgazdasági őstermelőnek. Más önálló tevékenység tekintetében csak akkor kell alapnyilvántartást vezetni, ha a magánszemély a tevékenységéből származó bevétellel szemben költséget számol el vagy nem (csak) kifizetőtől szerez ilyen bevételt. Az alapnyilvántartás típusát adóévente kell meghatározni.

Az alapnyilvántartás-vezetési kötelezettségét a magánszemély – választása szerint, bármely más alapnyilvántartás helyett – naplófőkönyv vezetésével is teljesítheti.

Pénztárkönyvet kell vezetnie annak az önálló tevékenységet folytató magánszemélynek, aki egyszerűbb adattartalmú nyilvántartást (bevételi és költségnyilvántartást, bevételi nyilvántartást, értékesítési betétlapot) nem vezethet (pl. mert a tevékenységére vonatkozóan áfa-levonási jogot érvényesít) vagy nem választja a vezetésüket.

Bevételi és költségnyilvántartást vezethet az önálló tevékenységet végző magánszemély, ha a jövedelmét tételes költségelszámolással állapítja meg, áfa levonására nem jogosult (vagy e jogát nem érvényesíti) és a helyi iparűzési adó alanyaként állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén egyszerűsítve határozza meg az adó alapját.

Bevételi nyilvántartást vezethet az az önálló tevékenységet folytató magánszemély, aki az önálló tevékenységből származó jövedelmét a bevételből az Szja törvényben meghatározott költséghányad vagy jövedelemhányad alkalmazásával számolja el (egyéni vállalkozóként vállalkozói jövedelem szerinti adózást nem alkalmaz), áfa levonására nem jogosult (vagy e jogát nem érvényesíti) és a helyi iparűzési adó alanyaként állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén egyszerűsítve határozza meg az adó alapját.

A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenységének bevétele tekintetében az alapnyilvántartás- vezetési kötelezettségét az őstermelői igazolvány részét képező értékesítési betétlap vezetésével is teljesítheti.