Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az önálló tevékenységet kezdő magánszemély adózásának alapvető szabályai
2007.03.14.
2007/1.
<< ElőzőIngatlan bérbeadásából származó jövedelem Következő>>

A Szja törvény külön rendelkezése (74 /A. §) alapján a lakás önkormányzatnak meghatározott feltételekkel történő bérbeadása esetén a bérleti díj adója nulla százalék. Ugyancsak külön rendelkezés szerint adómentes a termőföld haszonbérbeadásából származó bérleti díj, ha a haszonbérbeadás legalább 5 évre történik [74 . § (2) és (5) bekezdés].

Az előző eseteken kívül az ingatlan bérbeadásából származó bevétel egészét jövedelemnek kell tekinteni, amely után az adó 25 százalék. A bevétel része a kapott költségtérítés is. Nem kell ezt a rendelkezést alkalmazni, ha a fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadózást választotta. Nem kell alkalmazni a falusi vendégfogadás esetében sem ezt az előírást mindaddig, amíg a falusi vendéglátás bevétele a 800 ezer forintot nem haladja meg. (Ha meghaladja, úgy a falusi vendégfogadás egész összege adókötelessé válik, de abból csak a szállásadás bevételére vonatkozik a 25% forrásadó.) E szabályok alkalmazása helyett a magánszemély választhatja azt is, hogy az összevont adóalap részeként az önálló tevékenységre vonatkozó adózási szabályok (tételes költségelszámolás vagy 90%-os jövedelemhányad) alkalmazásával adózik.

A bérbeadás egyéni vállalkozás keretében is végezhető. Ebben az esetben azonban nem alkalmazhatók az előzőekben ismertetett rendelkezések.

Külön szabály érvényesül a szálláshely-szolgáltató és fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyekre (56/A. §).

Külföldi ingatlan bérbeadása esetén az ingatlan fekvése szerinti állammal megkötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései az irányadóak. Ha az ingatlan fekvése szerinti állammal nincs hatályos egyezményünk a kettős adózás elkerüléséről, akkor a belföldi illetőségű magánszemély ingatlan bérbeadásából, haszonbérbe adásából származó jövedelme belföldön adóköteles. (Az ingatlan bérbeadására vonatkozó részletes szabályokat a 9. számú tájékoztató füzet tartalmazza.)