Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az önálló tevékenységet kezdő magánszemély adózásának alapvető szabályai
2007.03.14.
2007/1.
<< ElőzőAz adóhatósági nyilvántartásba vétel Következő>>

Az adóhatóság az adóköteles bevételszerző tevékenységet folytató magánszemélyt a bejelentése alapján veszi nyilvántartásba.

Ha a magánszemély tevékenysége egyéni vállalkozói igazolványhoz kötött, úgy a székhelye és tevékenységi köre szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi, kerületi) önkormányzat jegyzőjét, illetve az okmányirodát kell megkeresnie, ahol a vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelemmel egyidejűleg kéri az adószám (szükség esetén adóazonosító jel) megállapítását is.

Az egyéni vállalkozást folytatni akaró magánszemély a jegyzőhöz (okmányirodához) benyújtott - kitöltött - nyomtatványon teljesíti az APEH felé a bejelentkezési kötelezettségét. E bejelentési lapon lehet nyilatkozni többek között az átalányadó választásáról, valamint az általános forgalmi adó kötelezettségről is.

A vállalkozói igazolvány tartalmazza többek között az egyéni vállalkozó természetes azonosító adatait, valamint székhelyét, telephelyét, tevékenysége(i) megnevezését, illetve tevékenységi körét, továbbá az adószámát. A vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül az arra rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni a telephely szerint illetékes APEH regionális igazgatósághoz a könyvvezetés módját, az iratok őrzési helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével.

A bankszámlanyitásra kötelezett adózónak legalább egy belföldi pénzforgalmi bankszámlával kell rendelkeznie.

Nem kötelező bankszámlát nyitnia annak, aki nem folytat általános forgalmi adóköteles tevékenységet.

Abban az esetben, ha a magánszemély vállalkozói igazolványhoz nem kötött gazdasági tevékenységet folytat, egyéni vállalkozóként (pl. egyéni ügyvéd, magánállatorvos, közjegyző), vagy vállalkozói igazolvány nélkül önálló tevékenységet folytat (pl. bérbeadó, magánóraadó), az adóhatóságnál kap adószámot. Ilyenkor a tevékenység megkezdése előtt kell az erre a célra szolgáló nyomtatványon írásban teljesíteni a bejelentési kötelezettséget az adóhatóság felé. A bejelentés alapján az adóhatóság adószámot (EU-tagállamban illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot tartók esetében közösségi adószámot) állapít meg a magánszemély részére. Amikor az adóhatóság az adózót nyilvántartásba veszi, erről őt értesíti, és egyben tájékoztatja valamennyi nyilvántartásban szereplő adatáról is. Az adószám az adóalany azonosítására szolgál, ezért azt minden, az adózással összefüggő iraton fel kell tüntetni és közölni kell mindazokkal a kifizetőkkel, akik (amelyek) a magánszemély részére kifizetést teljesítenek.

Az önálló tevékenység sokféle lehet, ezek tételes felsorolására e tájékoztató keretében nem vállalkozhatunk. Erre nincs is szükség, mert – néhány kivételtől eltekintve – valamennyi önálló tevékenységre, az ebből származó jövedelem meghatározására, valamint az ezzel kapcsolatos adókötelezettségre azonos szabályokat kell alkalmazni.