Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az önálló tevékenységet kezdő magánszemély adózásának alapvető szabályai
2007.03.14.
2007/1.

Archív: 2008.06.01.

Ki az önálló tevékenységet folytató magánszemély? Következő>>

A személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységnek számít minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély oly módon jut bevételhez, hogy annak költségeit ő viseli, a tevékenység végzéséért és eredményéért ő felelős, és amely nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe.

Nem számít önálló tevékenységnek a munkaviszonyban, társas vállalkozás tagsági jogviszonyában, vagy országgyűlési, illetve helyi önkormányzati képviselői jogviszonyban végzett tevékenység, továbbá a jogszabály alapján választott tisztségviselő, ha a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként végzi, valamint a segítő családtag tevékenysége. Ha tehát valaki ilyen jogviszonyon kívül, önállóan folytat jövedelemszerző tevékenységet, akkor önálló tevékenységet folytató magánszemélynek minősül.

Az önálló tevékenység körébe tartozik különösen: a megbízásos jogviszony alapján végzett munka, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, a szellemi tevékenység, a bérbeadás (ingatlan esetében – ha az nem termőföld – a magánszemély választása szerint), a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatás (ha a költségeket nem a társaság, hanem a tag viseli), a mezőgazdasági őstermelői tevékenység (ideértve a családi gazdálkodást is) és az egyéni vállalkozói tevékenység.