Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat ellátási és üzemeltetési szakügyintéző munkakör betöltésére
2019.10.18.

Archív: 2019.11.18.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Ellátási és Raktározási Főosztály Általános Ellátási Osztályán
ellátási és üzemeltetési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Határozatlan idő, teljes munkaidős.

A munkavégzés helye: Budapest, XIII Váci u. 48. C-D.

 A Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti 8. Beruházási, ellátási munkakörcsoporton belül ellátási és üzemeltetési referens munkakörhöz tartozó feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • beszerzések bonyolítása, igénylővel kapcsolattartás,

 • árajánlatok bekérése, műszaki tartalom és kiértékelési feltételek meghatározása,

 • becsült költség meghatározása, piackutatás végzése,

 • ajánlatok bírálata, fedezetbiztosítás kérése,

 • közbeszerzésekhez előkészítés végzése,

 • megrendelések elkészítése, határidők monitoringja,

 • beszállítások koordinálása, számlák igazolása,

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Beszerzéssel kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari és elektronikai végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Internet).

 • Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

 • A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik).

 • Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tétel (pályázathoz nem kell csatolni).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • beszerzési/közbeszerzés előkészítési munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban. (Letölthető a NAV honlapjáról)

 • Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata

 • Rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1063 Budapest, Szív utca 60. Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2019/GEI.

Elektronikusan: a GEI Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztályára: gei.hmf@nav.gov.hu

A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A betöltendő munkakörrel kapcsolatos bővebb felvilágosítás Takácsné Lovrencsics Rita osztályvezetőtől kérhető a 412-5453 vagy 06-30-991-6204 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.nav.gov.hu –

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 18.