Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat ellátási és üzemeltetési referens munkakör betöltésére
2019.10.18.

Archív: 2019.11.18.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Objektum-üzemeltetési Főosztályán
ellátási és üzemeltetési referens

munkakör betöltésére.

 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Határozatlan idő, teljes munkaidős.

A munkavégzés helye: 1132 Budapest, Váci út 48/c-d.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti 8. Beruházási, ellátási munkakörcsoporton belül felsőoktatásban szerzett gépész-mérnöki, villamosmérnöki, építészmérnöki, műszaki menedzser, üzemmérnök, üzemgazdász, mérnök-közgazdász szakképesítéssel rendelkező ellátási és üzemeltetési főreferens munkakörhöz tartozó feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • Ellátja a saját tulajdonú épületek (területének) építészeti, épületgépészeti és elektromos felügyeletét, a karbantartók, valamint eseti megrendeléssel felkért szakszervizek, kivitelezők közreműködésével. Ellátja a bérelt épületek általános felügyeletét a bérbeadók közreműködésével.

 • Gondoskodik az épületek és az épületgépészeti és villamos berendezések megfelelő kezeléséről, karbantartásáról, állagmegóvásáról. A berendezések működtetésével és karbantartásával kapcsolatos szerződések, valamint az energetikai és közműszerződések előkészítéséhez szükséges felméréseket elvégzi, adatokat összegyűjti, a szerződésekben foglaltak megvalósulását figyelemmel kíséri.

 • A beérkezett hibajelentések és az ismétlődő napi feladatok alapján ütemezi a karbantartásokat, a feladatok elvégzését ellenőrzi. Eseti meghibásodások esetén megszervezi a gyors és szakszerű hibaelhárítást, szükség esetén külső kivitelező igénybe vételével.

 • A hatósági vizsgálatok alá tartozó berendezések (lift, klíma, elektromos berendezések, emelőgépek) állapotát figyelemmel kíséri, a rendszeres karbantartásokat szervezi, a szükséges javításokat elvégezteti.

 • Tűzrendészeti, munkavédelmi és biztonságtechnikai szemléken megállapított hiányosságok kijavításáról gondoskodik.

 • A megrendelések, szerződések előkészítése során feladata a műszaki leírások összeállítása, az árajánlatok bekérése és értékelése, döntés-előkészítő javaslatok összeállítása.

 • Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén közreműködik a közbeszerzési eljárások előkészítésében, a közbeszerzési dokumentáció összeállításában, a beérkezett ajánlatok értékelésében, a szerződéskötés előkészítésében.

 • Feladata a kivitelezés folyamatos műszaki felügyelete, szükség esetén kooperációs megbeszélések tartása, azokról emlékeztető készítése, együttműködik az érintett felekkel, szakhatóságokkal.

 • Feladata az elvégzett munkák számláinak ellenőrzése, igazolása, az elvégzett munkákról írásos értékelés készítése.

 • Figyelemmel kíséri a megvalósult munkák garanciális időn belüli alakulását, lefolytatja a kötelező/vállalt utó-felülvizsgálati eljárásokat, ellenőrzi a jótállási feltételek teljesítését.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Egyetemi/főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett gépész-mérnöki, villamosmérnöki, építészmérnöki, műszaki menedzser, üzemmérnök, üzemgazdász, mérnök-közgazdász végzettség.

 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Internet).

 • Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

 • A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik).

 • Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tétel (pályázathoz nem kell csatolni).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Műszaki ellenőri jogosultság.

 • Legalább 3 éves műszaki területen szerzett gyakorlat.

 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga.

 • CAD-es programok használata, felhasználó szintű jártasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban. (Letölthető a NAV honlapjáról)

 • Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata

 • Rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1063 Budapest, Szív utca 60. Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2019/GEI.
Elektronikusan: a GEI Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztályára a gei.hmf@nav.gov.hu

A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A betöltendő munkakörrel kapcsolatos bővebb felvilágosítás Jáger Krisztina főosztályvezető-helyettestől kérhető a 06/70-643-1470 vagy 1/412-5715 telefonszámon.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.nav.gov.hu –

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 18.