Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat ellátási és üzemeltetési szakügyintéző munkakör betöltésére
2019.10.07.

Archív: 2019.11.07.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága

Nyomdai Szolgáltatások Főosztályán

ellátási és üzemeltetési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Határozatlan idő, teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Budapest, 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

 

A Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti 8. Beruházási és ellátási munkakörcsoporton belül ellátási és üzemeltetési referens munkakörhöz tartozó feladatkör.

Ellátandó feladatok:

 • Részvétel a Hivatal papíralapú sajtó és kommunikációs anyagainak összeállításában és elkészítésében, ennek keretében az Adobe grafikai szoftvercsomag használatával közreműködés a kiadványok tervezésében, a kis példányszámú kiadványok nyomtatása és a kötészeti befejező tevékenységek elvégzése.

 • Nyomtatványszerkesztési feladatok.

 • Iratok sokszorosítása, névjegykártyák, belső nyomtatványok gyártása.

 • Rendezvényekhez kapcsolódó meghívók, oklevelek, plakátok gyártása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Nyomdai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, NAV Foglalkoztatási Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari és elektronikai végzettség; középfokú végzettség valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés

 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Internet).

 • Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

 • A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Adobe grafikai szoftvercsomag vagy más hasonló grafikai szoftver felhasználói szintű ismerete.

 • Közigazgatási alapvizsga.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formátumban. (Letölthető a NAV honlapjáról)

 • Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata

 • Rövid motivációs levél, melyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága címére történő megküldésével (1063 Budapest, Szív utca 60. Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2019/GEI.

Elektronikusan: a GEI Humánpolitikai és Munkavédelmi Főosztályára a gei.hmf@nav.gov.hu

A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A betöltendő munkakörrel kapcsolatos bővebb felvilágosítás Buru Péter főosztályvezetőtől kérhető a +36-30-822-3618 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2019. október 7.

www.nav.gov.hu –

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 7.