[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pont, 3. számú melléklet A) fejezet 11. pont)]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 22/B. § (3) és (12) bekezdései, az Szt. 26. § (7) bekezdése és 47. § (1) bekezdése]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 22 § (1) bekezdése, valamint 3. számú melléklet „B” fejezetének 15. pontja. Mktv. 2. § 5., 23., 24. pontjai]

Archív: 2017.12.31.


2011.04.29.

Közeledik 2011. május 31-e, a társaságok 2010. adóévi társasági adó kötelezettségének bevallási időpontja.

Archív: 2011.07.01.


 [Tao. tv. 3. § (1) bekezdés, 28. § (3)-(5) bekezdések]

Archív: 2017.12.31.


 [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés d) pont, 1. számú melléklet 1-4. pontjai, 2. számú melléklet II. Építmények fejezete, Szt. 52. § (5) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Archív: 2012.03.13.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja, 8. § (1) bekezdésének ng) pontja, 22 § (1) bekezdése, valamint 3. számú melléklet „B” fejezetének 15. pontja]


[Tao tv. 4. § 38. és 39. pontja]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének d) pontja, 8. § (1) bekezdésének b) pontja valamint Szt. 53. § (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdése; 23. § (5) bekezdése]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 18. § (6) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Archív: 2012.03.13.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés d) pont; 1. számú melléklet 13. pont]


[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pont]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 4. § 29. pont, 6. § (7) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 17. § (1), (7) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 1. § (3) bekezdés, 16. § (2) bekezdés d) pont, 16. § (9)-(11) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 16. § (10) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Archív: 2012.03.13.

[2009. évi LXXVII. törvény; Kjtv.]


Archív: 2012.03.13.

[Tao. tv. 15. § (1) bekezdés a) pont]


[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pont]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 17. § (7) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Archiv: 2012.03.13.

[Tao. tv. 28. §]