[Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének d) pontja, 8. § (1) bekezdésének b) pontja valamint Szt. 53. § (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdése; 23. § (5) bekezdése]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 18. § (6) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Archív: 2012.03.13.

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés d) pont; 1. számú melléklet 13. pont]


[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pont]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 4. § 29. pont, 6. § (7) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 17. § (1), (7) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 1. § (3) bekezdés, 16. § (2) bekezdés d) pont, 16. § (9)-(11) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 16. § (10) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Archív: 2012.03.13.

[2009. évi LXXVII. törvény; Kjtv.]


Archív: 2012.03.13.

[Tao. tv. 15. § (1) bekezdés a) pont]


[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pont]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 17. § (7) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.


Archiv: 2012.03.13.

[Tao. tv. 28. §]


[Tao. tv. 3. számú melléklet „A” fejezet 13. pontja]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés  a) pont; 17. § ]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 4. § 5. pontja; 7. § (1) bekezdésének dz) pontja]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 4. § 23. pont c) alpont]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 2. § (4) bekezdésének b) pontja]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) és h) pont, 3. számú melléklet A) fejezet 13. pont]

Archív: 2017.12.31.


[Gyftv. 36. § (4) bekezdése]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pont]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 2. § (4) c) pont, 4. § 18/a. pont]

Archív: 2017.12.31.


[Tao. tv. 4. § 4/a. pont, 8. § (1) bekezdés gy) és h) pont, 7. § (1) bekezdés n) pont, 29/I. § (3) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.