Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
USA-ból származó osztalék adózása
2010.07.15.

Archiv: 2012.03.13.

[Tao. tv. 28. §]

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1979. évi február hó 12. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 49/1979. (XII. 6.) MT rendelet (a továbbiakban: Egyezmény) 10. cikk (1)-(2) bekezdései alapján egy magyar társaság által egy USA-beli társaságtól kapott osztalék Magyarországon adóztatható. Korlátozott mértékben azonban az osztalék az USA-ban – ezen állam jogszabályai szerint – is megadóztatható.

Az USA-ból kapott osztalék főszabályként – az Egyezmény 10. cikk (1) bekezdése alapján – Magyarországon adóztatható. Tekintettel azonban arra, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) – osztalékadóra vonatkozó – 27. §-a 2006. január 1-jétől hatálytalan, így azt Magyarországon nem terheli adókötelezettség. A kapott osztalék bevételként elszámolt összegét pedig a magyar társaság a társasági adóalap, illetve a különadó-alap megállapítása során az adózás előtti eredményéből levonhatja a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés g), illetve az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdés a) pontja szerint.

Amennyiben a magyar társaságtól az osztalék után az USA-ban – az Egyezmény 10. cikk (2) bekezdése alapján például 5% mértékű – adót vontak le, arra a következők vonatkoznak. Az osztalékból származó jövedelem adója 2009. december 31-ig nem minősül társasági adónak megfelelő adónak, így azzal a magyar társaságnak a Tao. tv. 28. § (1) bekezdése alapján nem kell megnövelnie az adózás előtti eredményét, és az USA-ban fizetett adó nem számítható be a társasági adóba.

A Tao. tv. 2010. január 1-jétől hatályos 28. § (6) bekezdése szerint társasági adónak megfelelő adónak minősül a kapott osztalék alapján külföldön fizetett (fizetendő) adó is; így arra 2010-től vonatkoznak a Tao. tv. 28. § (1), illetve (3)-(5) bekezdései.

 

[PM Jövedelemadók főosztálya 18354/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227225418/2009.]