Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Terv szerinti értékcsökkenési leírás
2012.02.20.

[Tao. tv. 1. számú mellékletének 5/a. pontja]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 1. számú mellékletének 2012-től hatályos 5/a. pontja szerinti új lehetőség alkalmazására is vonatkozik, hogy ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak, akkor az adózó eldöntheti, hogy melyiket érvényesíti.

A hivatkozott előírás szerint az  adózó választhat a mellékletben meghatározott értékcsökkenési leírási kulcsoknál alacsonyabb leírási kulcsot, de nem alacsonyabbat, mint a számvitelről szóló törvény 2000. évi C törvény [Szt.] szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés. Az új szabály tehát alkalmazható bármely olyan esetben, amikor a Tao. tv. 1. és/vagy 2. számú mellékletében leírási mérték található, s nincs olyan kikötés sem, amely a 2012. előtt üzembe helyezett, használatba vett immateriális javak, tárgyi eszközök esetében – a már megkezdett értékcsökkenési leírás tekintetében – kizárná az érvényesítést.

Például: az adózó egy új gép beszerzése esetén – a számvitelében meghatározott 25%-os terv szerinti értékcsökkenés mellett – választhat, hogy az adótörvény szerint a Tao. tv. 2. számú melléklete szerinti 33%-os, vagy az 1. számú melléklet 9. pontja szerinti 50%-os, vagy az 5/a. pontja szerinti (25-33%, illetve 25-50% közötti) leírási kulcsot veszi figyelembe.

Ha az adózó az 1.000 e Ft bekerülési értékű, 2011.01.01-jén üzembe helyezett új tárgyi eszköz után a 2011. évre az 50%-os leírást alkalmazza, azaz 500 e Ft csökkentő tételt érvényesít, választhat a 2012. évre például 30%-os (nem kevesebb, mint 25%-os) leírást (1.000 e x 30%) 300 e Ft összegben – ha lassítani kívánja az értékcsökkenési leírás ütemét –, s akkor 2013-ban a még hátralévő 200 e Ft-tal csökkenthet. E mellett a 2011-2014. közötti adóévek mindegyikében (1.000 x 25%) 250 e Ft növelő tétel merül fel az Szt. szerinti értékcsökkenés címén. Természetesen, ha az eszköznél maradványértéket tart nyilván az adózó, akkor a 25%-os leírást a maradványértékkel csökkentett bekerülési értékre lehet számítani, és ekkor a terv szerinti értékcsökkenés kevesebb 250 e Ft-nál.

A 2012-től beiktatott új előírás nem érinti továbbá a Tao. tv. 1. számú mellékletének 5. pontja szerinti szabályt, azaz – ha az alkalmazásának van helye – változatlanul választható az Szt. szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenéssel (a növelő tétellel) azonos leírási mérték (csökkentő tétel), amikor is ez utóbbi eleve nem lehet alacsonyabb az előbbitől. Így, ha az előző példa szerinti gép bekerülési értéke 200 e Ft, akkor dönthet úgy az adózó, hogy a 2011-2014. közötti adóévek mindegyikében (200 e x 25%) 50 e Ft-tal növeli és csökkenti is az adózás előtti eredményét, illetve, ha az eszköz bekerülési értéke 100 e Ft alatti, úgy az – az Szt. és a Tao. tv. alkalmazásában is – értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2128046588/2012.]