Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Térítés nélkül átvett eszköz a társasági adó-, valamint a különadó-alap meghatározása során
2007.05.21.
[Tao.-tv. 7. § (1) bekezdés ly) pont; Kjtv. 3. § (3) bekezdés b) pont]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.-tv.) 7. § (1) bekezdés ly) pontja szerint csökkenti az adózás előtti eredményt – figyelemmel a (8) bekezdésben említett kivételekre – a 2007. január 1-jét megelőzően térítés nélkül kapott eszköz esetén az átvett eszköz következtében az adóévben elszámolt bevétel, így passzív időbeli elhatárolás esetén az átvétel adóévében a bevételből el nem határolt rész, illetve az azt követő adóévekben az elhatárolás megszüntetése következtében elszámolt bevétel.

A Tao.-tv. hivatkozott rendelkezésének módosítása szerint 2007. január 1-jétől az adózó a térítés nélkül kapott eszköz átvételének adóévében az átadó társaságnál – nyilatkozata alapján – kimutatott teljes könyv szerinti értéket veheti figyelembe az adózás előtti eredményt csökkentő tételként abban az esetben is, ha ezen eszköz tekintetében passzív időbeli elhatárolást alkalmazott.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 3. § (3) bekezdésének b) pontja úgy rendelkezik – 2006. szeptember 1-jétől változatlanul –, hogy a különadó alapjának meghatározásakor csökkentő tételként vehető figyelembe az adózás előtti eredmény javára elszámolt, térítés nélkül átvett eszköz könyv szerinti értéke. Az eredmény javára elszámolt összegnek a térítés nélkül átvett eszköz adóévi bevételként elszámolt összege, de legfeljebb a könyv szerinti értéke minősül, amellyel csökkenthető az adózás előtti eredmény. Passzív időbeli elhatárolás esetén ugyanígy kell eljárni.

[PM Jövedelemadók főosztálya 8769/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 3302326331/2007.]