Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Telefonköltségek elszámolása a társasági adóban
2004.07.13.
[Tao. tv. 3. számú melléklet 6. pontja]

Archív: 2017.12.31.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi XXVII. törvény 69. § (6) bekezdése kiegészítette a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 3. számú mellékletének B) fejezetét a 6. ponttal, amely a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősíti többek között az elektronikus hírközlési szolgáltatás (így különösen helyhez kötött telefonszolgáltatás és mobil rádiótelefon-szolgáltatás) használata, igénybevétele következtében felmerült költségeket, ráfordításokat. Ideértve az ezzel összefüggő, törvényen alapul, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is.

Ezt a rendelkezést a 69. § (7) bekezdésében előírtak szerint az adózók első ízben a 2004-ben kezdődő adóév adóalapjának megállapításakor alkalmazhatják.

A jogszabályváltozás következtében az Adó- és Ellenőrzési Értesítő 2004. évi 6. számában megjelent, az adózói kérdésekre adott válaszok ismertetése 45. pontjának "A társasági és osztalékadó" részében foglaltak a fentiek alapján módosul.

(APEH Adójogi főosztály 428/2004.)