Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a veszteségelhatárolás iránti kérelem benyújtásáról elektronikus adóbevallás esetén
2006.03.24.

Archív: 2006.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 17. § (8) bekezdése rendelkezik a veszteségelhatárolás engedélyköteles eseteiről. A veszteségelhatárolás iránti kérelmet az I. fokú adóhatósághoz, az adóévre vonatkozó bevallás beadásával egyidejűleg kell benyújtani; e határidő jogvesztő hatályú, azaz elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Az egyidejűségnek két módon lehet megfelelni:

  1. a kérelemnek a bevallás teljesítésével azonos napon történő postára adásával, illetve személyesen az illetékes adóhatósághoz benyújtással , vagy

  2. a kérelem bevalláshoz történő csatolásával.

Elektronikus úton történő adóbevallás esetén, amennyiben az adózó az a) pont szerinti lehetőséggel él, az előírt egyidejűség úgy teljesíthető, ha az elektronikusan történt adóbevallás elküldésének napján (még ugyanazon a napon) a kérelmet levélben feladja, vagy személyesen az adóhatósághoz benyújtja. A Tao. tv. ugyanis a kérelem mellékletként való kötelező csatolásáról nem rendelkezik. Ebben az esetben az (elektronikus) adóbevalláson a kérelem csatolását nem szabad jelölni.

Amennyiben az adózó a b) pont szerinti megoldást választja, úgy a 13/2005. (III. 30.) PM-IHM-MeHVM együttes rendelet 5. § (4) bekezdésében, illetve a 34/2003. (XII. 11.) PM-IHM együttes rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell az előzőek szerint eljárnia. Ez esetben a kérelem csatolását az adóbevalláson az erre szolgáló kódkockában jelölni kell.

Az egyidejűséget, vagyis a veszteségelhatárolás iránti kérelem adóbevallással egy napon megtörtént benyújtását a postai kelt bélyegző, illetve az adóhatósági átvétel igazolja.