Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az osztalékadó visszatérítésének igényléséről
2006.05.30.

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 29/H. § (2) bekezdése alapján a kifizető a levont és bevallott osztalékadót adó-visszatérítés formájában visszaigényelheti - kivéve a Svájci Államszövetségben illetőséggel bíró külföldi személy részére kifizetett osztalék esetében -, ha az osztalék kifizetésére 2004. május 1-je és 2005. december 31-e között került sor és az osztalékban részesülő tagállamban illetőséggel bíró társaság részesedése 2004. évi kifizetés esetén az osztalékot kifizető társaságban legalább 25, 2005. évben történő osztalékfizetés esetében legalább 20 százalék és az adó megfizetéséért más személy kezességet nem vállalt. A visszaigénylés lehetősége attól a naptól nyílik meg, amikor teljesül, hogy a belföldi illetőségű társaság jegyzett tőkéjében a tagállamban illetőséggel bíró társaság előzőekben meghatározott mértékű részesedése folyamatosan, két éven keresztül fennállt.

A Svájci Államszövetségben illetőséggel bíró külföldi személy részére 2005. július 1.-2005. december 31. között kifizetett, juttatott osztalékkal összefüggésben alkalmazható az adó-visszatérítésre fentiekben leírt szabály.

Az adó-visszatérítés iránt kérelmet, valamint a 0617 számú "Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez" bizonylatot kell benyújtani az illetékes elsőfokú adóhatósághoz. A külföldi illetőséggel bíró személy ügyeiben kizárólagos illetékességgel az APEH Észak-budapesti Igazgatósága jár el.