Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Külföldről származó jövedelem az adóalap megállapítása során
2006.11.03.
[Tao. tv. 28. § (2) és (4) bekezdés]

Archív: 2013.06.19.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 28. § (2) bekezdése szerint a belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó a társasági adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerződés így rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az adózónak a Tao. tv. előírásai szerint ki kell számítania az összes külföldről származó jövedelmét, valamint az adóalapját. Ennek során az adózó az adóalapot úgy állapítja meg, hogy a külföldről származó jövedelméből levonja a külföldi jövedelem megszerzéséhez közvetlenül hozzárendelhető költségeket, valamint a közvetlenül hozzá nem rendelhető költségeknek a Tao. tv. 28. § (4) bekezdése szerint kiszámított részét, figyelemmel az adóalapot növelő és csökkentő tételekre is.
A Tao. tv. 28. §-a nem közvetlen és közvetett költségekre, ráfordításokra vonatkozóan rendelkezik, hanem a jövedelem megszerzéséhez közvetlenül hozzá nem rendelhető, illetőleg közvetlenül hozzárendelhető költségekről, ráfordításokról. Ebből következően minden olyan költség, ráfordítás csökkenti a külföldről származó bevételt, amely gazdaságilag egyértelműen e bevétel megszerzéséhez merül fel.

(PM Jövedelemadók főosztálya 11642/2006. - APEH Adójogi főosztály 8990377661/2006.)