Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a látvány-csapatsportok támogatásának bejelentéséről
2013.06.25.

  Archív: 2015.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (2)-(3) bekezdései, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormány rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének feltétele – a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásán túlmenően – az átutalás tényének a pénzügyi teljesítéstől számított, az adóhatósághoz történő 8 napos, jogvesztő határidőn belül történő bejelentése.

A bejelentési kötelezettség 2013. július 1-től kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványon (SPORTBEJ) teljesíthető, más módon nem fogadható el.

A SPORTBEJ nyomtatvány letöltésére a fenti időponttól nyílik lehetősége az adózónak a NAV (http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok) honlapjáról.