Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnését követően teljesítendő társasági adóelőlegről
2012.01.05.

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2012. január 1-jétől hatályos 26. § (12) bekezdése szerint a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanyisága megszűnését követő 60 napon belül köteles az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével az eva-alanyisága megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni.

A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg összege

  • az eva-alanyiság megszűnésének adóévében elszámolt összes bevétel 1 százaléka, ha az adóév időtartama 12 hónap volt,

  • az eva-alanyiság megszűnésének adóévében elszámolt összes bevételnek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1 százaléka minden más esetben.

Az eva-alanyiság megszűnését követően teljesítendő társasági adóelőleg bevallására a 1243TAO jelzésű nyomtatvány szolgál, amely 2012 februárjától letölthető lesz a NAV honlapjáról.

Példa: Az eva-alany betéti társaság (bt.) 2011. december 20. napjáig bejelentette az állami adóhatóságnak, hogy a 2012. adóévben adókötelezettségeit már nem az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény szerint kívánja teljesíteni. A bt. eva-alanyisága 2011. december 31-én megszűnt. A bt. a 2011. adóévben elszámolt összes bevétele 22 500 000 Ft volt.

A bt.-nek 2012. február 29. napjáig be kell nyújtania a 1243TAO jelzésű nyomtatványt a 2012. január 1. és a 2013. június 30-a közötti időszakra. Háromhavonta pedig a 22 500 000 Ft 1 %-ának megfelelő összeget, azaz 225 000 Ft kell társasági adóelőlegként megfizetnie a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig (első ízben 2012. március 10-ig). Így a megfizetendő társasági adóelőleg összege 6x225 000 Ft, azaz 1 350 000 Ft lesz.

(Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2128047046/2012.)