Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A szokásos piaci árral összefüggő összevont nyilvántartás lehetősége
2007.05.30.
[Tao. tv. 18. § (2), (5) bekezdés]

Archív: 2008.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tao. tv.) 18. § (5) bekezdés szerint fennálló, a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettséget szerződésenként vagy összevontan lehet teljesíteni. A transzferár dokumentáció elkészítésére a 18/2003. (VII.16.) PM rendeletben foglaltak az irányadóak, amely rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a nyilvántartási kötelezettség összevontan is teljesíthető, ha az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti és a szerződések

  1. tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy

  2. egymással szorosan összefüggnek.

E feltételek megléte esetén az adózó – függetlenül attól, hogy a szokásos piaci ár meghatározására a Tao. tv. 18. § (2) bekezdésében rögzített mely módszert, például a d) alpont szerinti egyéb módszert alkalmazza – nyilvántartási kötelezettségét összevontan is teljesítheti.

[PM Jövedelemadók főosztálya 9195/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 3302483285/2007.]