Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Önálló vállalkozás
2012.02.20.

[2004. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatiesegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény [Gyftv.] 36. § (4/a) bekezdésében hivatkozott, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény [Kkv. tv.] szerinti önálló kis- és középvállalkozás [KKV] fogalmi meghatározásánál a következőkre kell figyelemmel lenni.

A Kkv. tv. 4. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint önálló vállalkozás az a vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdésben foglaltak alapján partnervállalkozásnak, illetve a (3)-(6) bekezdésben foglaltak alapján kapcsolódó vállalkozásnak. Annak megítéléséhez tehát, hogy egy adott vállalkozás önálló vállalkozásnak minősül-e, – illetve a vállalkozási méret meghatározásához – meg kell vizsgálni, hogy megvalósulnak-e a Kkv. tv. 4. § (2), illetve (3)-(6) bekezdésében foglaltak, s amennyiben az ott rögzített ismérvek alapján kizárható a partner és a kapcsolódó vállalkozáskénti minősítés, úgy a besorolandó vállalkozás önálló vállalkozásnak minősül.

A Kkv. tv. 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti bármely körülmény megalapozza a partner, illetve a kapcsolódó vállalkozáskénti minősítést; így például az (5) bekezdés szerinti sajátos esetben – azaz bizonyos feltételek mellett a természetes személyek révén – is fennállhat a kapcsolódó vállalkozás státusz az egyébként vállalkozásnak minősülők között.

A minősítés során figyelemmel kell lenni a külföldi vállalkozásokra is, azaz a bármely EU és/vagy a bármely nem EU tagállamban bejegyzett, az irányadó külföldi jog szerint vállalkozásnak minősülő olyan személyekre is, amelyek megfelelnek (megfeleltethetőek) a Kkv. tv. 19. § 5. pontja szerinti vállalkozás fogalmának. Utóbb hivatkozott definíció szerint vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, továbbá az erdőbirtokossága társulat. Így – többek között – tipikus példaként említhető valamely külföldi államban létesített korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaság, amellyel a Kkv. tv. 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti bármely kapcsolatban álló belföldi vállalkozás nem minősülhet önálló vállalkozásnak (figyelemmel – ha felmerül – a befektetők érdekeltségére tekintettel megfogalmazott kivételekre).

Összefoglalásként rögzíthető, hogy az önálló vállalkozás státusz megállapításához vizsgálni kell, hogy a besorolandó vállalkozás „kapcsolatban áll-e” más vállalkozásokkal, s ha igen, közülük – akár a külföldi vállalkozások esetén is – csak a Kkv. tv. 19. § 5. pontja szerinti szervezeti formában működőket kell számba venni; a „kapcsolatban állás” megítélésére pedig – tőke- vagy szavazati jog, illetve egyéb szempontok alapján – a Kkv. tv. 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti előírások vonatkoznak.

Amennyiben a leírtak alapulvételével az adott belföldi vállalkozás önálló vállalkozásnak minősül, úgy a különböző jogszabályok – így az említett Gyftv. – ezen jogálláshoz kapcsolódó rendelkezései alkalmazásának van helye, bizonyos további feltételek mellett [például a Gyftv. 36. § (4/a) bekezdése alkalmazásában önálló KKV legyen].

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2128553518/2011.]