Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Magyar társaság külföldi telephelye által harmadik országbeli részére fizetett kamat
2010.07.14.

[Tao. tv. 2. § (4) bekezdésének b) pontja]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 2. § (4) bekezdésének 2010. január 1-jétől hatályos b) pontja értelmében adóalany a külföldi szervezet, vagyis az a külföldi személy, illetve az üzletvezetési helye alapján külföldi illetőségű, amely illetősége szerinti állammal Magyarország nem kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt a jövedelem- és vagyonadók területén (a továbbiakban: egyezmény), és a részére például belföldi székhelyű társaság kamatot, jogdíjat, szolgáltatási díjat fizet. A külföldi szervezet 30%-os mértékű forrásadó megfizetésére köteles a felsorolt bevételei után, a belföldi kifizető útján.

Kamat jogcím felmerülése esetén - az OECD modellegyezmény és az ahhoz fűzött kommentár rendelkezései szerint - a kamatot abból az államból származónak kell tekintetni, ahol annak kifizetője illetőséggel bír, kivéve, ha a hitelt a telephely igényeinek fedezésére vették fel és a kamatot a telephely viseli. Ebben az esetben a telephely fekvése szerinti állam lesz a kamat forrása. Ha a kamat a telephelytől származik, akkor a kamatfizetésre azt a kettős adóztatást kizáró egyezményt kell alkalmazni, amelyet a telephely szerinti állam a kamatra jogosult illetősége szerinti államával kötött. Abban az esetben, ha az említettek között nincs egyezmény, annak hiánya nem változtatja meg a kamat forrásának helyét, továbbá arra sincs lehetőség, hogy a telephellyel rendelkező és a kamatra jogosult illetősége szerinti állam között fennálló egyezmény alkalmazását kiterjesszék a telephely és a kamat harmadik országbeli jogosultja közötti ügyletre.

Az előzőekből következően a magyar társaság egyezményes állambeli telephelyének (pl. fióktelepének) nem kell levonnia a 30%-os mértékű forrásadót a könyveiben kimutatott kötelezettség alapján fizetett kamattal összefüggésben, ha a kamat jogosultja olyan államban rendelkezik illetőséggel, amellyel Magyarország nem kötött egyezményt.

[PM Jövedelemadók főosztálya 2621/2010. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227290623/2010.]