Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Késedelmi pótlékkal növelt társasági adó kötelezettség
2007.05.31.
[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés f) pont, 7. § (15) bekezdés]

Archív: 2007.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározott feltételek szerint képzett fejlesztési tartaléknak a képzés adóévében (pl. 2003-ban) csökkentő tételként érvényesített összegét utólag, a fejlesztési tartaléknak a képzés évét követő adóévekben történő feloldása miatt önellenőrzéssel nem kell helyesbíteni. A csökkentés a képzés adóévére vonatkozóan illeti meg az adózót. A fejlesztési tartalék összegére vonatkozó önellenőrzésnek van azonban helye, amennyiben a fejlesztési tartalék képzésének adóévét érintő önellenőrzés következtében az adózás előtti eredmény összege módosul, és ennek eredményeképpen a törvényi feltételeknek megfelelően változik (illetve változhat) a fejlesztési tartalék maximális összege.

A képzett fejlesztési tartaléknak, illetve egy részének nem beruházási célra történő feloldása esetén a Tao. tv. 7. § (15) bekezdése szerinti kötelezettség áll fenn. E szerint a feloldott rész után, a lekötése adóévében hatályos rendelkezés szerint előírt mértékkel (pl. 2003-ban 18%-kal) megállapított társasági adó, illetve ezen társasági adóval összefüggésben megállapított késedelmi pótlék együttes összegét a feloldást (pl. 2006. március 16-át) követő 30 napon belül meg kell fizetni. A késedelmi pótlékot a kedvezmény érvényesítését tartalmazó adóbevallás (pl. 0329 számú) benyújtása esedékességének napját követő naptól a nem beruházási célra történő feloldás napjáig (a 2004. június 1. – 2006. március 16. közötti időszakra) kell felszámítani. Az így meghatározott késedelmi pótlékot és az annak számítási alapját képező (18%-os mértékű) társasági adót a nem beruházási célra történt feloldás napját követő első társaságiadó-bevallásban (0629 számú) kell bevallani.

(PM Jövedelemadók főosztálya 9400/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály  1228251612/2007.)