Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Késedelmes osztalékfizetés kamata
2010.07.14.

[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pont]

Archív: 2017.12.31.

Amennyiben egy magyar Társaság által jóváhagyott, de – a szintén társaság – tagjainak késedelmesen megfizetett osztalék tekintetében a társaság tagjai késedelmi kamatra tartanak igényt, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamat a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül, így annak összegével – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 8. § (1) bekezdés d) pontja alapján – nem kell növelni az adózás előtti eredményt az adóalap meghatározásakor.

Amennyiben a Társaság a Ptk. szerinti késedelmi kamatot meghaladó összeget fizet, akkor a kifizetett összeg és a Ptk. szerinti késedelmi kamat különbözete végleges pénzeszközátadásnak minősül; mellyel – 2010. január 1-jétől – a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés d) pontja, illetve a 3. számú melléklet A) fejezet 13. pontja szerint akkor kell az adózás előtti eredményt megnövelnie, ha

  • annak juttatása olyan államban illetőséggel rendelkező külföldi társaság részére történik, amely állam és a Magyar Köztársaság között nincs hatályos egyezmény a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén, vagy

  • a juttatás ellenőrzött külföldi társaság (Tao. tv. 4. § 11. pont) részére történik, vagy

  • a Társaság nem rendelkezik a juttatásban részesülő (magyar társaság) nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámolója elkészítését követően azzal igazol.

[PM Jövedelemadók főosztálya 18878/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 2279792424/2009.]