Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Kapcsolt felek közötti készfizető kezesi szerződés
2013.04.08.

[Tao. tv. 18. § (1), (2) bekezdés]

Archív: 2018.04.08.

Egy kft. [leányvállalat] – az anyavállalatával fennálló kapcsolt vállalkozási viszony időszaka alatt (2010-ben) 5 évet meghaladó lejáratra – a számlavezető bankjával hitelszerződést kötött, amelynek kapcsán az anyavállalat – ellenérték nélkül – készfizető kezességet vállalt a leányvállalat által felvett hitelre. Az anya- és a leányvállalat között időközben (2012-ben) megszűnt a kapcsolt vállalkozási viszony. Ez esetben – tekintve, hogy az anyavállalat a szolgáltatásáért (készfizető kezességvállalás) ellenértéket nem számít fel – a szokásos piaci ártól eltérő áralkalmazás miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 18. §-a szerinti korrekció alkalmazása a következők szerint merülhet fel.

A felek kapcsolt vállalkozási viszonyának megváltozása esetén – a még folyamatban lévő ügyleteikkel összefüggésben – attól függően kell alkalmazni a Tao. tv. 18. §-a szerinti rendelkezéseket, hogy az adott szerződést egymással kapcsolt vállalkozásokként kötötték-e vagy sem. A minősítés szempontjából tehát a szerződéskötés időpontja a meghatározó, függetlenül a szerződés szerinti teljesítés, illetve az „ellenérték” megfizetése időpontjától.

Ennek megfelelően a szerződés kapcsán, tekintve, hogy annak megkötésekor a felek egymás kapcsolt vállalkozásai voltak, a Tao. tv. hivatkozott rendelkezése irányadó, függetlenül attól, hogy – az esetlegesen bekövetkező – későbbi teljesítés, illetve fizetés időpontjában a felek már nem állnak kapcsolt vállalkozási viszonyban. Az adózás előtti eredményt módosító tétel tehát akkor merül fel – úgy az anyavállalat, mint a leányvállalat részéről –, ha a készfizető kezesség beváltására sor kerül (amennyiben a leányvállalat nem teljesít, az anyavállalat maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni).