Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása apport esetén
2010.10.21.

[Tao. tv. 18. § (6) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 18. § (6) bekezdése szerint a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosításáról szóló (1)-(5) bekezdések előírásai alkalmazandók a következő esetekben:

  • a jegyzett tőke nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítése,

  • a jegyzett tőke nem pénzbeli hozzájárulással történő emelése,

  • a jegyzett tőke tőkekivonással történő leszállítása,

  • a jogutód nélküli megszűnéskor a nem pénzben történő vagyonkiadás,

  • az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként történő teljesítése,

ha a többségi befolyással rendelkező, vagy az alapítással ilyenné váló tag (részvényes) teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulást, illetve részesedik a vagyonból.

A szabályozás alapulvételével tehát nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) szolgáltatása esetén akkor kell a Tao. tv. kapcsolt vállalkozások egymás közötti, a szokásos piaci ártól eltérő áralkalmazása miatti korrekciós tételekre figyelemmel lenni, ha

  • alapításkor többségi befolyással rendelkezővé válik az apport szolgáltatója, vagy

  • a jegyzett tőke emelése során a többségi befolyással rendelkező szolgáltatja az apportot.

Nem kell azonban alkalmazni a Tao. tv. 18. § (1)-(5) bekezdésében foglaltakat – a fentiekből következően – abban az esetben, ha például a jegyzett tőke emelésére oly módon kerül sor, hogy a társaságban („B” cégben) többségi befolyással nem rendelkező tag (egy kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló „A” cég) a jegyzett tőke nem pénzbeli hozzájárulással történő emelése következtében válik többségi befolyással rendelkezővé („B” cégben).

[Nemzetgazdasági Minisztérium 8336/2010. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227512352/2010.]