Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a fejlesztési adókedvezményről
2005.12.21.

Archív: 2009.10.01.

 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/B. §-a (1) bekezdésének e) pontját az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXII. törvény 31. §-a módosította. Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK rendelet 3. cikke alapján azonban a módosított támogatási programból támogatás nyújtására csak az Európai Bizottság jóváhagyását követően kerülhet sor, amely még nem történt meg.

Az adókedvezményt tehát a 2005. augusztus 22-étől hatályos Tao. 22/B. § (1) bekezdés e) pontja alapján csak azt követően vehető igénybe, miután

  • az Európai Bizottság a módosítást jóváhagyja,

  • az adózó a beruházás megkezdése előtt eleget tett bejelentési, illetve kérelem benyújtási kötelezettségének.

Az Európai Bizottság döntéséről soron kívüli tájékoztatást tesz közzé a Pénzügyminisztérium.