Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó társas vállalkozások 2006. évi különadó-kötelezettsége
2007.05.25.

[Kjtv. 5. § (3) bekezdés]

Archív: 2010.01.01.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 5. § (3) bekezdése alapján a naptári évtől eltérő üzleti (adó) évet alkalmazó 7. § 3. pont szerinti társas vállalkozás a különadó kötelezettséget az adóéve első napján hatályos szabályok szerint teljesíti. A hivatkozott rendelkezés alapján naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó társas vállalkozásnak tekintendő az az adózó, amely akár választása alapján működik eltérő üzleti év szerint, akár valamely szervezeti változás folytán – a szabályozásból adódóan – rendelkezik a naptári évtől eltérő, általában 12 hónapnál rövidebb időtartamú üzleti évvel.

A 2006. év vonatkozásában – a Kjtv. évközi hatálybalépéséből következően – a különadó-kötelezettség a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózók közül csak azokra vonatkozik, amelyeknek az adóéve 2006. augusztus 31-ét követő nappal kezdődik.

A leírtak alapján a 2006-ban kezdődő adóévére

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. § (2) bekezdése alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választó,

  • az üzleti évének mérlegfordulónapját ismételten megváltoztató,

  • a végelszámolással érintett,

  • a felszámolási eljárás alá kerülést megelőző üzleti éve tekintetében,

  • az átalakulás következtében a jogutód,

  • az év közben megszűnő,

  • az előtársasági időszakot követő üzleti éve tekintetében az évközben alakult,

  • a könyvvezetésében forintról devizára/devizáról forintra, illetve devizáról más devizára áttérő

adózó akkor kötelezett a különadó megállapítására, bevallására, megfizetésére, ha a felsorolt okok miatt keletkezett adóévének első napja 2006. augusztus 31-ét követő nap. Ezen adózók a különadó bevallásukat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben a társasági adóra előírt határidőben, a vonatkozó társaságiadó-bevallásban teljesítik.

Nem keletkezik tehát különadó-kötelezettség a 2006. szeptember 1-jét megelőző napon kezdődő, a felsorolt esetek bármelyike következtében keletkezett naptári évtől eltérő üzleti évre vonatkozóan.

[PM Jövedelemadók főosztálya 9153/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 1228245200/2007.]