Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Elengedett követelés miatti adóalap-korrekció
2010.10.21.

[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pont]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény – 2010. január 1-jétől hatályos – 8. § (1) bekezdésének h) pontja értelmében az adóévben elengedett követelés összegével – ha az nem minősül behajthatatlannak – az adózónak csak akkor kell az adózás előtti eredményét megnövelnie, ha a követelését magánszemélynek nem minősülő kapcsolt vállalkozása részére engedi el. A szabályozás alapján tehát az adózónak nem kell az adózás előtti eredményét megnövelni, ha

  • magánszeméllyel szemben fennálló követelését engedi el, függetlenül attól, hogy a magánszeméllyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll-e, vagy

  • olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi el, amellyel nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban.

[APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227369046/2010.]