Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az 1%-os befizetési kötelezettség, mint a sportcélú adókedvezmény igénybevételének feltétele
2014.05.21.

Archív: 2019.05.21.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 2. § (6a) bekezdése értelmében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, illetve a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása jogcímén nyújtott juttatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására befizessen.

A Kormányrendelet 2. §-a 2014. január 1-jei hatállyal új (6b) bekezdéssel egészült ki, amely értelmében az 1% 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által közzétett fizetési számlára, míg a további 2/3 részt a szakszövetség által közzétett fizetési számlára kell megfizetni a támogatás megfizetésével egyidejűleg.

Amennyiben az adózó nem a hatályos szabályoknak megfelelően teljesíti az 1%-os befizetési kötelezettségét, úgy az alábbi jogkövetkezményekkel jár.

1) Abban az esetben, ha az adózó egyáltalán nem teljesíti az 1%-os befizetési kötelezettségét, akkor elveszíti az adókedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultságát és addig nem veheti igénybe az adókedvezményt, ameddig ezen mulasztását igazoltan nem pótolja. Ez azt is jelenti, hogy az adózó az alaptámogatás 99%-a vonatkozásában sem érvényesítheti a kedvezményt, ameddig az 1%-ot nem fizeti meg.

2)     Abban az esetben, ha az adózó késedelmesen fizeti meg az 1%-ot, szintén csak attól az adóévtől kezdődően veheti igénybe az adókedvezményt, amelyben a befizetés megtörtént, tehát a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (2) bekezdése szerint rendelkezésére álló hét adóév (eltérő üzleti éves adózóknál bizonyos esetben hat adóév) helyett csak a késedelmes teljesítést követően fennmaradó adóévekben érvényesítheti az adókedvezményt.

3)     Ha az adózó nem a hatályos szabályok szerinti megosztásban fizeti meg az 1%-ot, de dokumentumokkal (átutalási bizonylat, számlakivonat) igazolható, hogy az 1% megfizetése egyébként megtörtént, akkor nem veszíti el az adókedvezmény igénybevételének lehetőségét.

[NGM/11251/2014., NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3156652769/2014.]