Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közlemény a beruházási adókedvezmény konverziója alóli mentesülés bejelentéséről az adóhatósághoz
2004.04.30.

Archív: 2009.10.01.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 21. §-a által biztosított 3 milliárd és 10 milliárd forint értékű termék-előállító beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény, valamint a Tao. tv. 29. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott egyedi adókedvezmény átalakítására (konverzióra) vonatkozó rendelkezések a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihírdető törvény hatálybalépésének napján lépnek hatályba. A konverzió vonatkozik valamennyi 3 milliárd és 10 milliárd forint értékű termék-előállító beruházási adókedvezmény jogosultjára, valamint az egyéni adókedvezmény jogosultjaira.
A konverzió alkalmazása alól a következő három esetben lehet mentesülni:

  1. Az Európai Bizottság álláspontja szerint az adókedvezmény igénybevétele nem érinti az Európai Unió más tagállamai és Magyarország közötti kereskedelmet (Tao. tv. 29/E. § (7) bekezdése).

  2. Az adózó a beruházás megkezdésének napján az Európai Közösségek Bizottsága 96/280/EGK számú a kis- és közép-vállalkozásokról szóló ajánlása szerinti kis- és középvállalkozásnak minősül, a mentesülést választja, és e választását a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihírdető törvény hatálybalépésének a napját követő 45 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, és az adózó a bejelentését nem vonhatja vissza. (Tao. tv. 29/E. § (8) bekezdése).

  3. Az adózó a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihírdető törvény hatálybalépésének a napját követő 45 napon belül bejelenti az adóhatóságnak, hogy nem alkalmazza a konverziót. Az adózó ezen döntése azzal a következménnyel jár, hogy a 21. § rendelkezései szerint korábban igénybe vett adókedvezmény ún. új támogatásnak minősül. (Tao. tv. 29/E. § (10) bekezdése).

A fentiek alapján történő nyilatkozattételre az adóhatóság külön nyomtatványt nem rendszeresített, bejelentési kötelezettségének az adózók az elsőfokú adóhatóságnál tehetnek eleget.

A bejelentésben fel kell tüntetni, hogy az adózó a Tao. tv. 29/E. § mely hivatkozott rendelkezése alapján nem alkalmazza a konverziót.